Tala om okunnighet och om att slå in öppna dörrar.

Jag blir så trött.

Redan då den första kursplanen för sfi (svenska för invandrare) kom till, 1973, bestämdes att samhällskunskap och kunskaper om svenska seder och bruk skulle ingå i kurserna. Sedan plockades denna bestämmelse bort under några år, för att återkomma i mitten av 80-talet, då kommunerna fick ansvaret för sfi-undervisningen.

Jag minns ett tillfälle (1992, som jag berättat om tidigare på bloggen) då ett borgerligt kommunfullmäktige, i den lilla kommun där jag arbetade som sfi-lärare, beslutade att invandrarna/flyktingarna skulle få samhällsinformationen redan de första två veckorna på sfi-kurserna.

Plötsligt en dag fick vi sfi-lärare läsa i lokaltidningen om kommunens beslut om samhällsinformationen i sfi-undervisningen, som kommunen hade inspirerats till av massmedias okunniga skriverier om invandrare och om sfi-undervisningen. Vi hade då invandrare från 5-7 olika länder i var och en av våra båda grupper, varav en hel del bara kunde säga ”hej” på svenska när de kom till kurserna. Så jag travade upp till kommunhuset för att fråga hur det här skulle gå till: Skulle kommunen hålla oss med simultantolkar till 5-7 olika språk de första veckorna på kurserna för denna samhällsinformation, skulle man anställa speciella informatörer på dessa språk att förmedla den här informationen eller hur hade man tänkt sig att samhällsinformationen skulle ges? Tjänstemannen (som var en kvinna) som jag frågade, tittade på mig som om jag hade ramlat ner från yttre rymde, fann sig så småningom och förklarade att några tolkar skulle vi förstås inte få, men vi kunde ju visa bilder och peka! :shock:

Då gick jag bara. Man kan inte tala om för folk, rakt upp ansiktet, att man anser att de är dumma som spån.

Undrar om kommunfullmäktiges ledamöter någonsin hade försökt att informera om hur försäkringskassan eller riksdagen fungerar, hur svenskar firar sina helger, hur de beter sig när de besöker andra svenskar eller hur ett kvartsamtal med läraren går till och vad det handlar om, med hjälp av pekande och bilder? För att inte tala om frågan varifrån vi skulle fått det lämpliga bildmaterialet!

På den nivån ligger även Alliansens kunskaper och insikter om hur man lär sig främmande språk, samt om hur man informerar folk, som inte förstår ett ord av vad man säger, om ett samhällssystem och om människornas i ett land seder och bruk.

Galenskapen har suttit i högsätet, vad gäller landets styre i allmänhet, de senaste 20 åren men på sfi-området har galenskapen varit exceptionell. Jag kan nästan inte tro vad jag hör ibland. Får väl utgå ifrån att eftersom de flesta svenskar inte kan något om det här området så kan politiker hitta på precis vilka dumheter som helst utan att skämma ut sig totalt – och det gör de också, framför allt borgerliga politiker. Fast alla som kan något om både språkinlärning och information inser förstås vilka klåpare till ministrar vi har.

Det är förståeligt att ministrar inte kan allt, men de bör inse vad de inte kan och då lyssna till sakkunskapen på dessa områden, samt ta hänsyn till de kunskaper som finns innan de rusar åstad och lagstiftar och förändrar. Dessutom borde de känna till redan existerande lagar och förordningar inom områden de föreslår förändringar av, eller ha förstånd att tillsätta utredare som begriper att de ska ta reda på sådant innan de lägger fram sina förslag till lag- eller förordningsändringar, samt vad som har och inte har fungerat av alla de försök man gjort på området tidigare.

Mitt enkla förslag: Se till att ge sfi-lärarna adekvat och användbar utbildning för undervisningen så blir det bra. Svårare än så är det inte. Det är inte så, som alla borgerliga förslag utgår ifrån, att invandrarna inte vill lära sig svenska. Det vill de. Men de får ofta väldigt dålig undervisning och köp-och säljsystemet inom området är rent förödande för kvaliteten på sfi-undervisningen.

/Kerstin

Länk:
- Nyanlända ska lära sig svenska seder, Rapport, Svt
Några av de tidigare inläggen om sfi-undervisningen på Motvallsbloggen:
- Kommunaliseringen av skolan en katastrof, 8/6 2009
- Björklund och Sabuni pratar i en av alla sina nattmössor, 19/2 2008
- Sfi och problem med svenska språket. Sverige och invandrarna från 50-talet och framåt. Del VI, 20/9 2007
- Sverige och invandrarna från 50-talet och framåt. Del V. 15/9 2007
- Regeringen klampar på i sin upphöjda inkompetens, 18/7 2007
- Svenska för invandrare och alla dessa  charlataner,  9/6 2008
Annat om Alliansens huvudlöshet:
- Slarv med sysselsättningsstatistiken, här är listan, Alliansfritt Sverige
- Regeringen missar att lagen förhindrar yrkesarmé, Alliansfritt Sverige