1: Sänk arbetsgivaravgifterna i den privata tjänstesektorn (läs pigavdrag mm) kostn. 6 miljarder. Var det ska tas inte bestämt än, ska ge fler jobb.
2: Arbetstagarna får sänkt skatt, framför allt låginkomsttagarna.
3: Sänkt A-kassa, syftet är dynamik, ska resultera i att fler kommer till arbete (läs: tvingas ta uselt betalda arbeten, flytta från sin hemort, flytta från sin familj etc)
4: Vill på sikt avskaffa fastighetsskatten helt, men till en början bara sätta tak, (läs: De som har råd att köpa de allra dyraste husen, i de dyraste lägena, får sänkt fastighetsskatt).

Detta var vad jag kunde få ut av hans politiska program. Möjligen ger det fler låglönejobb men framför allt ger det mest pengar till och gör livet behagligare och bekvämare för de rika och för höginkomsttagare, de där som härmed får ekonomisk hjälp att skaffa sig pigor, trädgårdsmästare och chaufförer, det som Rheinfeldt kallar ”den privata tjänstesektorn kommer att växa”, vilket ju var målsättningen. (Ekots lördagsutfrågning)

Tillägg: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern