Via Jenny Westerstrands blogg (1) får jag tips om en artikel i Dagens Juridik.(2) Den handlar om ett projekt som syftar till att utreda och stötta våldsutsatta kvinnor samt partners i samkönade relationer.

Det framkommer i artikeln att c:a 45% av de kvinnor som anmälde sina partners för våld var akademiker, vilket ger en annan än den gängse bilden av hustrumisshandlaren. Det står dock ingenting om hur många av dessa kvinnor som lever i heterosexuella relationer och hur många som lever i en samkönad relation, men jag tror att man kan utgå ifrån att den första kategorin är i majoritet, i synnerhet tror jag det som artikeln har den rubrik den har och på grundval av texten i densamma. (1)

Nästan hälften av de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är akademiker med välbetalda yrken, enligt en ny undersökning. – Det är ingen traditionell bild av brottsoffer som har kommit fram, säger Annika Rejmer, rättssociolog.

Undersökningen bygger på enkätundersökningar och intervjuer med kvinnor som polisanmält att de utsatts för våld av en närstående.

Eftersom hela Sverige gick i taket när samma sak hävdades av de kvinnliga forskare som låg bakom den förtalade rapporten Slagen dam, för några år sedan, så väntar jag nu på att Bo Rothstein ska rycka ut igen och ta heder och ära av de organisationer och institutioner som nu hävdar samma sak som påvisades i Slagen dam, nämligen att det ingalunda bara är utslagna män som misshandlar. För vi kan nog utgå ifrån att de flesta av de här kvinnorna inte lever tillsammans med utslagna män och män på samhällets botten.

Bo Rothstein initierade nämligen en ren förföljelsekampanj mot en av de kvinnliga forskarna bakom rapporten Slagen dam, Eva Lundgren,(3) bl.a. genom att han felaktigt (4) hävdade att rapporten var totalt ovetenskaplig och slutsatserna alldeles galna och att hela Eva Lundgrens forskning var oseriös. Nu är det alltså dags för honom att ge sig på nedanstående projekt.

Projekt Karin är ett samarbete mellan Malmöpolisens familjevåldsrotel, Kvinnokliniken UMAS, Rättsmedicinalverket i Lund och Malmö stads verksamheter Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt Embla, ett skyddat boende för offer för hedersrelaterat våld.

………..
Projektet är ett regeringsuppdrag inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.

/Kerstin

Länkar:
1) You can fool some forskare some time, Jenny W:s blogg
2) Våldsutsatta kvinnor vill hjälpa sina män, Dagens Juridik
3) Fusk på vanlig svenska, DN
4) Bo Rothstein sitter i glashus. Motvallsbloggen 23/8 2007