Sven-Otto Littorin är för tillväxt, för ökad frihet för företagen och för ökat uttag av naturresurser. Men bara om detta sker på någon annan plats än bakom hans sommarstuga. När han köpte stugan struntade säljaren i att tala om att det stora bygg- och anläggningsföretaget NCC planerade för ett grustag på grannens mark. Kanske tyckte säljaren att en minister, som ju måste vara välutbildad och kunnig om samhället, själv skulle kunna ringa kommunen och kolla vad det fanns för planer för området. Han kanske inte var medveten om att denna minister hade köpt sin examen på postorder.

Nu har emellertid Sven-Otto pratat med grannarna och fått veta att Länsstyrelsen gett NCC tillstånd att ta grus på grannfastigheten. NCC räknar naturligtvis med att när arbetena med miljardprojektet Förbifart Stockholm kommer i gång så går det åt stora mängder betong och då gäller det att ha tillgång till sand och grus.

Sven-Otto har tillsammans med sina grannar överklagat tillståndet. Det finns risk för buller, damm och ”sättningar”. De tycker naturligtvis att NCC kunde öppna grustag på någon annan plats än på just deras bakgård. När sedan Birger Schlaug skriver om detta på sin blogg, så svarar Sven-Otto omedelbart: Nej, detta är inte alls en fråga om NIMBY (not in my backyard), jag vill bara ha klarare regler för hur mycket grustaget får bullra och damma!

Man kan skönja en linje i Sven-Otto Littorins agerande sedan han tillträdde som arbetsmarknadsminister. Buller och damm på arbetsplatser är inte intressant, så Arbetslivsinstitutet lägger vi ner. Förbättringar av arbetsmiljön kostar pengar för företagen, så anslagen till Arbetsmiljöverket skär vi ner. Buller och damm i närheten av sommarstugor är däremot ett jättemiljöproblem, så där gäller det att verkligen se till att företagen sköter sig. I alla fall i närheten av den egna sommarstugan.

/Dan Gmark

Länkar:
- Ministern tar strid mot blivande grustäkt, Katrineholmskuriren 12/4
- Littorin till storms mot tillväxt, schlaug.se 12/4
- Nedskärningar på Arbetsmiljöverket märks i färre inspektioner. Du & jobbet 22/1 2010
- NIMBY, Wikipedia
- Littorin – en mycket lättlurad man? Motvallsbloggen 21/6 2007
- Bildt – dokumenterat okunnig om ekonomi, Motvallsbloggen 2/11 2006