Det är vanligt att hävda att en devalvering är ett fegt sätt att lösa inhemska ekonomiska problem eller obalanser på, eftersom en sådan lägger över bördan för dessa problem på andra länder. Jag har aldrig riktigt förstått det här resonemanget, men det kanske beror på att jag inte är djupt indoktrinerad i chicagoskolans ekonomiska teorier.

Vad gör en devalvering?

Jo, den innebär att ett land skriver ner värdet på sin valuta relativt andra staters valutor. Detta får effekten att det devalverande landets produkter bli billigare för andra länder att importera, medan dessa samma länder däremot får svårare att exportera sina produkter till det devalverande landet eftersom deras produkter blir dyrare där. Människor i det devalverande landet får alltså mindre pengar att köpa deras varor för. Med devalveringen sänker man således människornas löner, relativt andra länders löner, och gör importerade varor dyrare att köpa. Alltså, säger ekonomer och andra troende, lägger man därmed över bördan att komma tillrätta med den egna ekonomiska politikens misslyckanden på andra länder. Det är fult så det ska man inte göra i en värld där en sådan solidaritet ska upprätthållas även om solidaritet är högst omodern i andra avseenden, ja rentav fördömvärd.

Det andra och rekommenderade sättet att lösa sådana här problem är, att det ekonomiskt trängda landet istället skär ner på sina utgifter, skär ner inom den offentliga sektorn, minskar de ekonomiska stöd som deras utsatta medborgare får, sänker de offentliga tjänsternas kvalitet alltså, fler barn i varje klass  mm. Därigenom skapar man större arbetslöshet, som i sin tur bidrar till att sänka löner jämsöver. Med denna politik tar landet sitt ansvar självt, istället för att vältra över det på andra länder, sägs det.

Men – de här åtgärderna får ju också som effekt att det krisande landet minskar sin konsumtion och därmed också sin import, medan det däremot kan exportera mer (eftersom konsumtionen sänks i det krisande och sparande landet). Det här borde rimligen betyda samma sak för grann- och/eller andra länder som en devalvering, att de får exportera mindre till det krisande landet och troligen ökar istället deras import från krislandet, att man alltså även med den här metoden exporterar problemet till andra länder.

Så vad är det som gör att den nyliberala spar-och nedskärningsvägen påstås överlägsen devalvering, mer moralisk och mer ansvarstagande? Jag påstår inte att jag vet, men nog förefaller det mig som om den stora skillnaden är en helt annan, nämligen att en devalvering drabbar alla som äger tillgångar i den devalverade valutan, medan allmän intern nedskärningspolitik i grunden inte drabbar den ekonomiska eliten, eller ens de mer välbärgade, i det krisande landet, bara de stora massorna av icke förmögna löntagare.

De som har stora tillgångar slipper se sin rikedom minska i värde, som de ju drabbas av vid en devalvering (om de inte varnas före devalveringen så att den hinner flytta sina tillgångar till en annan valuta, vilket vi såg exempel på i Sverige under regeringen Bildt och då det stod klart att kronans värde inte kunde hållas bunden längre). De kan fortsätta att konsumera som tidigare alltså, behöver inte se sina tillgångar minska i värde.

De stora företagen förlorar inte heller lika mycket, eller inte alls, eftersom de förhoppningsvis kan kompensera sig för en sämre konsumtion i det egna landet genom att exportera mer då löner drivs neråt i det ”sparande och nedskärande” landet och deras vinster är fortfarande lika mycket värda relativt andra länders varför de kan fortsätta att köpa upp företag utomlands för samma priser som före krisen.

Å andra sidan är ju de stora företagen i praktiken oberoende av de enskilda staternas ekonomier eftersom de kan flytta vinster dit där de förlorar minsta möjliga av dessa (till skatteparadisen ex), där de slipper avstå en del av vinsterna till att bygga infrastruktur, välfärd och för att skapa goda levnadsförhållanden för alla människor i de länder de verkar i. De har ju under alla omständigheter, i synnerhet med frihandel och den globaliserade ekonomin, möjligheten att lägga beslag på all jordens resurser och i slutänden berika sig själva ofantligt på dessa.

Så nej, jag förstår inte varför devalvering skulle vara en sämre eller mindre moralisk metod för att komma tillrätta med ekonomiska problem, än den nyliberala spar- och nerskärningspolitikens metod.

/Kerstin

PS: Jag har fullt klart för mig att devalvering inte är möjlig för Grekland. Inlägget handlar inte om detta utan om hur man legitimerade euro-samarbetet och regler som omöjliggör just devalvering vid ekonmisk kris och hur jag inte förstår det resonemang som användes mot devalveringar.

/Kerstin

Länkar:
-  Den grekiska krisen och eurons kris, Björnbrum (tack för länktips)
- Valutaunionen riskerar att upplösas, Tony Johansson, Newsmill
- Korståget mot välfärden, Dan Josefsson
- Anders Borg samlar i ladorna – för nya bidrag till bankerna, M Nyberg
Övrig rekommenderad läsning:
-  Förnedringens politik, Storstad
-  Valet är ditt, Storstad
-  Kvinnor diskrimineras systematiskt av FK