På counterpunch.org kan man läsa en uppsats av Mike Whitney med ett innehåll som de flesta av oss inte kunnat läsa om i svenska media. Så här inleder han sin essä:

Barack Obama must have been very frightened, indeed. Otherwise he never would have inserted himself so forcefully into Greece’s debt crisis. The truth is, there’s much more at stake then people seem to realize. A Greek default would be a major blow to the banking system and the damage would not be limited just to Europe. It could easily spread to the United States and trigger another meltdown. That’s why Obama spent most of his weekend on the phone, exhorting EU finance ministers to take swift action to put out the brushfire. Not surprisingly, the details were omitted in the US media. Here’s an excerpt from the UK Independent explaining what happened behind the scenes last weekend.

(Min översättning: Barack Obama måste ha varit  riktigt ordentligt skrämd. I annat fall hade han inte så energiskt kastat sig in i de grekiska skuldkrisen. Sanningen är att det är mycket mer som står på spel här än folk verkar inse. En grekisk bankrutt skulle innebära ett hårt slag mot banksystemet och skadan skulle inte begränsas till  Europa. Den kunde lätt sprida sig till USA och förorsaka ännu en härdsmälta. Det var därför Obama tillbringade större delen av  det här veckoslutet i telefonen, uppmanande EU:s finansministrar att vidta snabba åtgärder för att släcka gräsbranden. Inte förvånande undanhölls de amerikanska medierna detaljerna. Här är ett utdrag från UK Independent som förklarar vad som hände bakom kulisserna förra veckoslutet.)

Obamas agerande, sägs det, fick alltså EU:s finansministrar att ställa upp med det ekonomiska stöd som Grekland nu fått löfte om. Vem tror att Obamas första omsorg gällde Grekland? Vem tror att hans första omsorg gällde världens ekonomi? Vem tror att hans första omsorg gällde de amerikanska banker som står bakom och som har lånat Grekland en massa pengar?

Bush och hans anhang bestämde sig, som bekant, för att det nya århundradet skulle bli Amerikas århundrade. Det var nu USA skulle ta kontrollen över resten av världen. Nu tog man sig rätten att börja ”förebyggande” krig och nu skulle man inte längre bry sig om den verkliga världen utan skapa sig den värld USA ville ha. Ingenting tyder på att Obama har någon annan och annorlunda agenda.

Så nu tycker jag att den här låten kunde passa bra:

/Kerstin

Länkar:
- Greece Today, US Tomorrow. The People v. the Bankers, M Hudson, counterpunch.org
- ”Thumbs Down” on EU Bailout.  Why Rescue Bankers? M Whitney, counterpunch.org
- Räddningspaketen i jämförelse, Ekonomikommentarer
- Greklands nota, Esbatis kommentarer
Rekommenderas också till läsning idag:
- Olika perspektiv en retorisk fråga, Storstad