Läser i nya numret av tidskriften Genus, att män kvoteras in på sjuksköterskeutbildningarna idag. Så nu vill jag gärna se ett antal framstående män uttrycka allvarliga farhågor i massmedia för att vi nu kommer att få ett B-lag av sjuksköterskor som kommer att äventyra hela sjukvården, nämligen de män som grät intellektuellt blod i DN:s spalter för några år sedan, då det inrättades några tiotal professurer vikta för underrepresenterat kön, alltså i praktiken för kvinnor.

Kan inte erinra mig att jag noterat att någon av dem visat sig offentligt oroad eller varit lika upprörd på grund av könskvoteringen till sjuksköterskeutbildningen. Undrar varför?