Sverige har en god demensvård, men det finns svagheter. skriver Ylva Johansson på DN debatt.

Detta är lögn! Demensvården är usel i Sverige, även om det finns små öar här och där av god demensvård. Överlag misshandlar man de dementa på ett så upprörande sätt att Ylva Johansson borde skämmas att uttala sig som hon gör. Jag blir helt enkelt rosenrasande när jag läser det ovan citerade och jag vet vad jag talar om.

Sedan jag lade ut berättelsen om min dementa mammas öde på nätet har jag kontinuerligt blivit kontaktad av människor som berättat om hur de har samma erfarenheter av demensvården som jag. Och de här människorna har bott över hela landet, så det jag upplevt är inte något isolerat fall.

En dement människa tappar visserligen gradvis sin mentala kapacitet och får allt svårare att klara sig själv, och någon bot finns inte, men det går sällan med den svindlande hastighet som man kan iaktta hos sina anhöriga så fort de hamnar i demensvårdens våld.

I verkligheten är det så att på många ställen i landet får de dementa ingen vård alls. De får inte ens plats på demensboende och den hjälp de får hemma består i att man kommer med kall mat till dem några gånger om dagen, i värsta fall bara några gånger i veckan tydligen.

Får de plats på ett demensboende så småningom blir de utlämnade till okunnig personal, till sköterskor och läkare som drogar ner dem så att man tar ifrån de gamla det mesta av det de har kvar av sin mentala kapacitet och så att man rekordsnabbt förvandlar dem till hjälplösa vårdpaket som ibland lider svårt att biverkningar av de lugnande medel och sömnmedel som man genast börjar stoppa i dem, allt för att personalen tycker att det är enklast om de gamla bara sitter stilla i sina rullstolar och varken kan tänka eller prata.

Gamla tål sådana här nerdrogande preparat, antidepressiva, antispykotiska medel och sömnmedel, mycket sämre än yngre människor bl.a. för att de har långsammare och mindre effektiv ämnesomsättning och dessutom är de här preparaten aldrig utprovade för äldre eller dementa.

Preparaten gör att de blir mer förvirrade.

Preparaten gör att de drabbas av yrsel och ramlar, varvid många av dem bryter lårbenshalsen eller armar exempelvis.

Preparaten gör att somliga av de gamla lider av ständiga myrkrypningar som gör att de inte kan sitta stilla. Då proppar man i dem mer av samma preparat, tills de inte längre kan stå på benen. Men myrkrypningarna har de fortfarande kvar.

Preparaten gör att somliga drabbas av sväljproblem och inte klarar av att svälja den mat de serveras.

Preparaten gör att somliga drabbas av berörningskänslighet så att det gör ont så fort man tar i dem.

Preparaten gör att somliga drabbas av dimsyn som gör dem nästan blinda.

Preparaten gör att de förlorar förmågan att kontrollera tarm och blåsa.

(Jag såg alla dess biverkningar på min mamma och alla försvann sedan jag, med uppbådande av allt jag hade av stridsberedskap och envishet, slutligen lyckades få den ansvarige läkaren att ta bort alla de nerdrogande medicinerna)

Kort sagt: Många av våra dementa gamla, men även äldre människor utan demens, som utsätts för den här behandlingen, utsätts i praktiken för vad som måste kallas för biokemisk tortyr och den pågår, vill jag påstå, på de flesta av våra vårdanstalter för äldre och dementa.

Så ska man dessutom veta att de allra flesta inte förstår hur demensvården skadar deras anhöriga. Istället tror de att de snabba försämringar och det elände som drabbar deras anhöriga så snart äldrevården slagit klorna i dem, beror på de gamlas demens. Det gör att det mesta av den medicinska misshandeln av våra äldre och dementa aldrig kommer fram. Folk litar för mycket på vården och läkarna med andra ord.

Så Ylva Johansson, ta tillbaka ditt påstående att vi har en god demensvård i Sverige. Det har vi inte. Den är under all kritik och var och en som försvarar vad vi gör med våra gamla är endera gravt okunnig eller otroligt cynisk och bidrar dessutom till att man inte gör något åt eländet.

Det allra mest idiotiska i allt detta är att nerdrogningen av de gamla och av dementa äldre, gör dem mer tungarbetade varför vården blir både sämre och dyrare – på alla sätt och vis. Inkompetensen på området är skriande och så oerhörd att man inte tror det om man inte sett det.

Länkar:
Ylva Johanssons inlägg på DN debatt
Berättelsen om min dementa mamma
Arbetsmiljö och Hälsa/om varför man väljer vådyrken
Läkemedelsvärlden/Medier hjälper industrin sälja sjukdom
Veteran Webb/läkemedel och äldre – en känslig kombination
Beroendesidan/Benzodiazepinernas biverkningar
Studio 1/ Reportageserier/Äldreomsorgen
SvD/Alzheimerkur fungerar inte