Sveriges samarbete med NATO har varit djupare än vi vetat om, enligt en ny doktorsavhandling, sägs det på Ekot idag.

Exakt detta sade vänstern på 60- och 70-talen och såväl regeringar som oppositionspartier hävdade envetet att vänstern ljög och kom med ogrundade anklagelser. Med lögnaktigheten förhöll det sig alltså precis tvärtom, som också framkommit vad gäller avlyssning ex., där Bodström ju förbehållslöst erkänner att den alltid förekommit, och ironiskt nog använder detta erkännande som argument för en legalisering av buggning.

Våra regeringar, liksom oppositionspartierna, oavsett partifärger, har alltså ljugit för oss i 50 år. Vad ljuger regeringen och de andra politiska partierna om för oss just nu? Exempelvis att man, utan offentlig diskussion och utan samtycke från majoriteten av svenska folket, har omvandlat vårt försvar från ett invasionsförsvar, grundat på allmän värnplikt, till en militär organisation som ska delta i nykoloniala och imperialistiska krig runtom i världen, under beteckningen ”fredsframtvingande operationer”. Denna militär är högst sannolikt snart förvandlad till en ren yrkesarmé. Sådana arméer är, som alla som känner till något om militära operationer vet, mycket lättare att sätta in mot den egna befolkningen än en värnpliktsarmé. Så har vi också, passligt nog, just fått lagar som återigen gör det möjligt att sätta in militär mot svenska medborgare i Sverige.

I ett mycket ojämlikt samhälle, med stor arbetslöshet och avsaknad av, eller dåliga försörjningsmöjligheter för stora grupper, är det dessutom inte svårt att rekrytera personal till yrkesarméer. De fattiga kan då återigen fungera som billig kanonmat i dessa arméer eller förband, såsom fallet är med USA:s militär idag.

Försåtligt men välplanerat och systematiskt håller samtliga regimer i Västvärlden, oavsett partifärger, på att rationalisera bort det som den ekonomiska eliten numer kallar det ”demokratiska överskottet”.

Länk:
Ekots inslag om NATO-samarbetet