Idag rekommenderar jag läsning av bloggposten Det trettioåriga kriget, på Kildén & Åsmans blogg och också Lasses blogg, inlägget Pensionärerna i valrörelsen.

Samma uppfattning som Kildén & Åsman för fram kan man finna hos Ben Hillier på counterpunch.org under rubriken Toronto and European Assaualt on Living Standards. United Against US, Divided Among Themselves,  liksom i artikeln How on Earth did this Happen? Living the Regressive Dream av D M Green.

Det blev samma scenario i Toronto

Vad som hände i Toronto var dessutom en nästan exakt upprepning av vad som hände i Göteborg, vad som hände i Seattle, Genua och i Köpenhamn – i samband med protestdemonstrationer mot den politiska och ekonomiska elitens ageranden, som även i Toronto handlade om hur man ska bestjäla och trycka ner vanligt folk och försämra vanliga arbetande, eller ofrivilligt arbetslösa människors levnadsstandard.

Visst, det kan ju vara så att det finns en del fullständiga galningar på vänsterkanten, som tror att de vinner något på att krossa fönster och sätta bilar i brand, men är det verkligen så det är? Mönstret är så misstänkt tydligt: Fredliga demonstrationer, tusentals lugna och icke våldsamma personer marscherar stillsamt – och plötsligt dyker de upp de, de där svarta, och börjar demolera omgivningen – och de får ofta hålla på en bra stund innan polisen ingriper (media hinner därmed alltid få finfina bilder). Men, polisen ingriper förstås så småningom och då har de fullt kravallutrustade poliserna ett mycket bra skäl att slå till – hårt och skoningslöst och även mot massor av oskyldiga demonstranter, och det gör de. Så här skrivet Matt Schultz om vad som hände i Toronto:

In fact some eyewitnesses reported that they saw large groups of cops standing by while the black bloc did their thing. Eyewitnesses at the scene of two of the burning police cars insist that officers of the so-called peace drove them up, jumped out, and walked away leaving the cars next to the protesters following which, the cars exploded. Talking to the media outside, after my release, my understanding was that this use of ’decoys’ had since been confirmed by the police. 1)

(Min översättning: En del ögonvittnen rapporterade att de såg stora grupper av poliser stå bredvid medan det svarta blocket utförde sina aktioner. Ögonvittnen vid de två brinnande polisbilarna hävdar bestämt att de s.k. fredspoliserna körde fram bilarna, hoppade ur och gick sin väg med bilarna stående kvar nära de protesterande varpå bilarna exploderade. När jag talar med media, efter att jag hade frigivits, uppfattade jag det som att denna användning av ’avledare ’ senare hade bekräftats av polisen. 1)

Känner vi inte igen detta även från Göteborg, hur poliserna inte ingrep direkt mot dem som demolerade på Avenyn? Hur polisen provocerar demonstranter? Hur polisen och hela rättsapparaten därefter agerade rena terrorister mot vanliga oskyldiga demonstranter?

De ”förstörande” (vilka de nu i själva verket är?) fyller den mycket viktiga funktionen att dels ta fokus från vad som beslutas på mötet man demonstrerar mot och vad demonstrationerna handlar om dels att ge media ”finfina bilder” på dessa hemska demonstranter – som ingen anständig människa vill bli sammankopplad med. Så får makten majoriteterna i Västvärlden med sig, mot dessa hemska ”våldsverkare”, demonstranterna, de som krossar fönster (till skillnad från dem man demonstrerar mot, de som bara massmördar människor överallt jorden runt för sin snöda vinnings skull). Eftersom man nu griper, misshandlar och trakasserar även fredliga demonstranter så avskräcker man därmed folk från att vilja delta i demonstrationer mot förryckarna. Taktiken är suverän för försvaret av makteliterna.

Nej, jag tror inte det är så enkelt att korkade vänsterungdomar överallt i Västvärlden bestämmer sig för att sabotera alla demonstrationer mot makten för att gynna denna makt. Jag tror det ligger ett antal mycket fula hundar begravna här.

Någon som tror att de rika eliterna inte agerar kollektivt och solidariskt med varandra? Det gör de. Det är bara de arbetande människornas solidaritet och kollektiva ageranden som måste fördömas och förhindras. För det syftet verkar de ekonomiska eliterna kollektivt och har så gjort de senaste trettio åren och allt intensivare sedan 1990. Tidigare krigade de bara mot befolkningarna i tredje världen, nu krigar de även mot Västvärldens befolkningar. De förbereder sig nu för dödsstöten mot oss.

/Kerstin

Länkar:
1) My experience Inside the G20 Detention Facility. Inside Torontanamo, M Schultz, counterpuncj.org
- The Battle of Toronto. Canada’s Autocratic Farce, M Paez Victor, counterpunch.org
- Videos från G20-demonstrationerna i Toronto
- Toronto is the World. Defeat, D K Thomson, counterpunch.org
- The Tobin Tax or the VAT? Who Will Pay: Wall Street or Main Street? E Brown, counterpunch.org
– Worst Fake Terror Plot Ever, Craig Murrays blogg
- Groom Your Own Terrorist – FBI Agent Provocateur Operation Leads to Terror, Craig Murrays blog
- Do Agents Provocateur Exist, Craig Murrays blogg
- Death at a Demonstration, Craig Murrays blogg
- How on Earth Did this happen? Living the Regressive Dream, DM Green, counterpunch.org
Toronto and European Assaualt on Living Standards. United Against US, Divided Among Themselves
rekommenderas också:
- Taskig demokratisyn, nu även på SVD:s ledarsida, storstad