I Sverige är det inte, till skillnad mot i USA exempelvis, tillåtet för läkemedelsföretagen att vända sid direkt till patienter, eller svenska folket, med reklam för företagens ”medicinska” preparat i vanliga massmedia (vilket vi ska vara glada för). Men det finns många sätt för läkemedelsföretagen att gå runt detta ”problem”.

Ett är att betala någon expert, en läkare, forskare, professor, för att gå ut till massmedia och kungöra att nu finns det ”äntligen” effektiv bot mot sjukdomen si och så, eller en nyare och bättre medicin mot sjukdomen, eller nu finns det medikamenter som kan förebygga ditt och datt, alternativt att varna för riskerna för det ena eller det andra, som kan förebyggas med hjälp av läkemedlet x eller z.

Ett annat sätt är att skriva en debattartikel ex, som en företrädare för Pfizer gör i Aftonbladet, där han lyckas göra maskerad reklam för företagets bromsmediciner mot Alzheimers, men även indirekt propagera för att fler människor ska få fler, mer och dyrare mediciner.

Det är meningen att du som har en dement anhörig ska kräva av dennes läkare att personen ifråga sätts på Pfizers medel, och att du dessutom ska kräva av din läkare att få de nyaste och dyraste medicinerna mot den eventuella åkomma du lider av, eller vill undvika att drabbas av om 25 år eller så.
Somliga undersökningar visar dock att de äldre, billigare preparaten ibland är precis lika effektiva, eller tom effektivare än nyare dyrare sådana och att en hel del nyare preparat inte är så mycket bättre än rena sockerpiller.

Läkemedel ska produceras av statliga ägda företag, inte av privatägda företag vars första intresse är profiten, och vars viktigaste intresse är att få oss alla att konsumera mediciner vare sig vi behöver dem eller inte.

Länk:
Läkemedeslföretaget Pfizers artikel i Aftonbladet