Till att börja med är jag förvånad över att ingen som har sina pemiepensionspengar i AP7 Aktiefond, och är nöjd och glad över detta, har skrivit och kommenterat. Regeringen och Pensionsmyndigheten måste ju ha trott att de flesta av dem som inte aktivt valt premiepensionsfond, skulle bli nöjda med omplaceringen av deras pengar. Eller?

Som svar på Banarnias fråga om ”säkra kort” måste jag tyvärr svara att det inte finns några platser att placera pengar på där man vet att de säkert finns kvar efter 25 eller 50 år. Banker, försäkringsbolag och fondbolag kan gå i konkurs. Hyperinflation kan äta upp ett insatt kapital. Stater kan ändra sin lagstiftning eller inställa betalningarna. Ett krig eller en miljökatastrof kan göra pengar meningslösa, så att den bästa användningen för papperslappar med siffror på blir att elda upp dem i en grill eller kanske hellre en vedspis. Ett innehav på ett konto kan man då inte ens elda med.

Men nu är det så, att varken pensionärer eller några andra lever på pengar. Vi kan inte äta pengar. Det vi lever på är de varor och tjänster som samhället producerar. Pensionärernas levnadsstandard kommer således att bero på hur stor andel av de gemensamma resurserna som man beslutar att pensionärerna ska få. I Sverige är fortfarande den största delen av pensionen även formellt knuten till hur mycket som produceras i landet varje år. 2009 minskade produktionen i landet och därför sänks pensionerna för år 2010 och 2011.

Premiepensionen är en utväxt på pensionssystemet där vi tvingas att avsätta en del av pensionsavgiften till olika fonder i stället för att hela avgiften används för att betala pensioner till dem som redan är pensionärer, eller för investeringar i infrastruktur som stärker landets förmåga att producera varor och tjänster i framtiden.

Eftersom jag anser att det bästa sättet att säkra en god pension i framtiden är att se till att landets infrastruktur hålls i gott skick så valde jag år 2000 att sätta in mina premiepensionspengar i en obligationsfond som huvudsakligen placerar i svenska statsobligationer och bostadsobligationer. Då sådana obligationsfonder/räntefonder fortfarande är tillåtna i premiepensionssystemet så tycker jag att det även idag är den bästa placeringen för pensionspengar. I de vanliga riskbedömningarna anses också sådana fonder ha ”mycket låg risk”.

Den som är säker på att få en tillräcklig pension utan ”premiepensionen” kan naturligtvis använda pp-pengarna att spela med, i en Rysslandsfond, en Kinafond eller i AP7 Aktiefond. Men då används dessa pengar inte för att bygga upp svensk infrastruktur. I stället kommer de att användas för att göda nya aktiebubblor.

/Dan Gmark

Länkar:
- Avancerad aktiespekulation. Information till de två miljoner som inte är medvetna om att de deltar, Motvallsbloggen 4/7
- Faktablad för AP7 Aktiefond

P.S. För den som vill följa om det går bra eller dåligt för AP7 Aktiefond är det inte så enkelt att hitta uppgifter om detta. Den dagstidning jag prenumererar på har en helsida med tabeller med olika fonder, men den fond som två miljoner svenskar har investerat pensionspengar i finns tyvärr inte med.

Om vi så går till Pensionsmyndigheten så kan man på deras hemsida gå till Fondsparande, Sök fonder. Om du där försöker ta fram AP7 Aktiefond via sökrutan så svarar den ”Statens förvaltningsalternativ visas inte bland fonderna”. Detta är dock en lögn. Om du i stället för att använda sökrutan letar direkt bland de 776 premiepensionsfonderna så kan du hitta AP7 Aktiefond. Gå till ”Visa fler” nedtill på sidan och klicka på 3 så får du upp en ny lista på fonder. Mitt i listan finns några fonder utan klassificering efter ”Risk” och där finns AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond som ju ”icke-vals-fonden”  AP7 Såfa  i sin tur placerar i. Klicka på fondnamnet så kommer diagrammet med fondutvecklingen upp.

Om du nu vill ha reda på vad fonden investerar i måste du gå till Sjunde AP-fondens hemsida och leta vidare på deras ”Produkter”. Bland Aktiefondens innehav finner man, förutom diverse derivatinstrument, poster i Exxon, Nestlé, Coca-Cola, British American Tobacco och Goldman Sachs. Fonden har trots detta miljö-/etisk märkning enligt Pensionsmyndighetens översikt!

- 581371 – AP7Aktiefond, Pensionsmyndigheten
- Innehav, AP7 Aktiefond, Sjunde APfonden