Nej, boken som jag har läst heter inte så. Den har titeln Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare bör veta om högeralliansens politik (av Christer Persson, Stefan Carlén, Daniel Suhonen)

Har just läst denna lilla skrift från Ordfront, om högeralliansens verkliga målsättning, vad deras förslag är ämnade att leda till och om hur man försåtligt, och med de små stegens politik, ska lura svenska folket in i det totala systemskiftet, skiftet som kommer att ta oss 100 år tillbaka i tiden.

1: Lova sänkta skatter för alla (fast mest för rikaste). Det ger röster i valet och även i nästa val.

2: Sänk alla ersättningar från socialförsäkringarna, A-kassa, sjukersättning, sjukpensioner etc. Det ger sämre ekonomisk trygghet och leder till att de bättre ställda skaffar sig kompletterande privata försäkringar.

3: Sänk ersättningarna ännu mer så kommer medelklassen att skaffa sig dyrare privata försäkringar. Till slut vill medelklassen inte vara med och betala för de allmänna socialförsäkringarna, som de anser sig inte har någon nytta av. Då får man fler röster på att sänka skatterna ännu mer och måste sänka ersättningarna från de allmänna socialförsäkringarna ännu mer, varvid de fattiga och sjuka förlorar all ekonomisk trygghet och kan tvingas arbeta åt de rika för en spottstyver och dessutom med dubbla jobb för att alls kunna överleva (som i USA, som är modell- och idealland för högern).

4: Höj kostnaderna, på olika sätt, för att vara med i facken. Då kommer dessa att förlora attraktionskraft och fackens makt bryts (vilket även sänkt A-kasseersättning bidrar till), vilket ger större möjligheter att pressa löner och strunta i de anställdas trygghet.

5: Sälj ut kommunala fastigheter och det blir svårare och för dyrt för de fattigare/sjuka/arbetslösa, att få tak över huvudena.

Bara ett lite smakprov, i starkt sammandrag, av vad man kan få reda på genom att läsa den här lilla skriften. Ingen, som inte redan är väl insatt i politiken, borde rösta i höstens val utan att ha gjort det.

Slutligen, även de flesta av oss som inte har stora förmögenheter kan när som helst bli sjuka, invalidiserade eller drabbas hårt av arbetslöshet och vi blir alla gamla, om vi inte dör unga – de allra flesta av oss förlorar alltså stort på alliansens politik, hur lockande det än kan te sig med några hundra mindre i skatt varje månad just nu, det lockbete som ska dölja vad det faktiskt handlar om.

Länk:
Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare bör veta om högeralliansens politik Ordfronts förlag