Jag citerar från hemsida ”Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting”:

k.u.b. heter ett projekt som finns inom vård och omsorgskontoret. Det är ett samverkansprojekt mellan vård och omsorgskontoret, särvux, LSS råd och stöd och det finansieras med hjälp av pengar från EU, växtkraft mål tre.

K.u.b. står för kunskap, utveckling och bemötande, vilket är hörnstenarna i projektet.

Målet är att personer med lindrig utvecklingsstörning ska få arbete inom äldreomsorgen, och där utföra service uppgifter. De kan vara de extra händer som så väl behövs inom äldreomsorgen. Personal och enhetschefer inom äldreomsorgen involveras för att förändra attityder till personer med funktionshinder.

Jag, och många med mig, har de senaste åren haft många tillfällen att konstatera att inte ens normalbegåvade människor klarar av att ge en förnuftig äldrevård, ja inte ens folk som klarat av en läkarutbildning förstår alla gånger vad de håller på med.

Jag tycker förvisso att man ska bereda förståndshandikappade möjligheter att göra en insats i samhället, men de ska inte sättas in i äldrevården.

Vad är det för uppfattning styrande inom EU och i kommuner och landsting har om äldre människor? De flesta och framför allt äldre dementa kräver mycket kompetent vård för att inte fara illa och för att inte förorsaka sjukvården stora extra kostnader.

De som skrivit det som citeras ovan kan inte ens skriva korrekt svenska. Det heter inte ”service uppgifter”! Har jag inte varit total misantrop tidigare så blir jag det när jag läser vad som skrivs på den är hemsidan.

Länk:
Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting