Via Jinges blogg, hittar jag en artikel i Dina pengar, där Mats Qviberg, en av topparna inom svenskt näringsliv, säger att det är genetiskt betingat att kvinnor vill bli försörjda av män, det ser man i djurriket, hävdar han.

Då är vi tillbaka på 1800-talet och början av 1900-talet igen, även i detta avseende.

Den mannen kan dock inte mycket om djur. Jag skulle vilja se vilka djurarter han kan hänvisa till där honorna sitter hemma och blir försörjda av sina hanar??? Jag känner inte till en enda högre stående art där det ser ut på det sättet.

Det finns monogama arter där hanarna hjälper till att försörja ungarna men då är honorna lika aktiva med den saken som hanarna, som bland vargar och vissa arter av apor, samt bland fåglarna, men i de flesta arter är det honorna som alldeles ensamma försörjer både sig själva och sina ungar, framför allt gäller detta däggdjuren, dit vi människor brukar räknas. Det senare gäller dessutom definitivt för våra närmaste släktingar, chimpanserna!

För övrigt har jag skrivit en bok om biologismens syn på kvinnan, publicerad av Alba på nätet. Boken, Kvinnan, djur eller människa finns att läsa här. I framför allt kapitel 16 diskuterar jag just den fråga som den okunnige direktören uttalar sig om, men egentligen handlar hela boken om hur män, alltsedan Darwin, har använt biologin för att legitimera kvinnoförtryck.

Länkar:
Dina pengar / Om Mats Qviberg

Jinges blogg