Idag, hör jag på Ekot, ska lagen om en penningbelöning till de invandrare som lär sig svenska fort börja tillämpas. Lagen är så dum att man inte tror att det är sant, vilket remissinstanser redan sagt, men förstås på ett mer överslätande sätt än jag, som numer kallar en spade för vad den är, nämligen en spade.

För det första utgår lagen från att våra flyktingar och invandrare inte vill lära sig svenska, så därför måste de mutas eller lockas att anstränga sig vilket väl är ett snäpp bättre förstås än att hota och piska dem. Men likafullt, denna underförstådda uppfattning är inte bara en otrolig förolämpning mot dem som kommer till Sverige, den är dessutom grovt felaktigt.

Under de 12 år som jag arbetade som lärare i svenska för invandrare (sfi-lärare) träffade jag inte inte en enda kursdeltagare som inte ville lära sig och som inte ansträngde sig att lära sig svenska. Jag träffade en del som inte hade så god studieteknik och som hade större svårigheter att lära sig, men detta kommer inte automatiskt med en penningsbelöning. De som saknar effektiv studieteknik ska lärarna hjälpa så att de utvecklar en sådan.

För det andra: De flyktingar eller invandrare jag hade, som hade stora svårigheter att lära sig språket, hade det av helt andra skäl än att de inte ville. De flesta av de flyktingar jag hade som deltagare led svårt av psykiska problem, på grund av vad de hade varit med om och inte sällan på grund av att de hade familjer och nära släktingar kvar i länder där dessa hotades till livet.  Ovanpå detta medicinerades de oftast med preparat som gör inlärning svårare eftersom de här preparaten ”stänger av hjärnan” hos många av dem som äter dem. Minns speciellt en kvinna som grät när hon berättade att hon pluggade och pluggade, men ”det fastnade bara inte”. Personer med hennes problem pekas nu ut som lata och studieovilliga, enligt känt borgerligt mönster. Istället för att sätta in rätt åtgärder för dessa personer ska de som inte drabbats på det här sättet belönas med pengar. Okunnig och vidrigt omänsklig är en sådan politik

För det tredje belönar man med denna åtgärd förstås i första hand dem som har med sig en god utbildning, kan flera andra språk redan och är vana att studera. Återigen en åtgärd som avspeglar förakt för de mindre lyckligt lottade i samhället och i världen.

/Kerstin

Länk:
- SFI-bonusen kritiseras från flera håll, Ekot