Sveriges radio lyckades i Lunchekot berätta om den idag höjda räntan genom att säga att höjningen görs för att ekonomin återhämtar sig så bra men utan att nämna att räntehöjningen handlar om att se till att arbetslösheten inte minskar för mycket. En fantastisk propaganda för Alliansen. Riksbankschefen menar att:

Det har också skett en betydande förbättring på arbetsmarknaden. Hushållens framtidstro är ljus, vilket gör att konsumtionen ökar.

Det vill säga, nu måste vi börja strypa ekonomin igen och se till så att arbetslösheten inte minskar för mycket.

Undrar om riksbankschefen tror på det han säger eller om det bara är ämnat att förstärka det falska intrycket att regeringen skött Sveriges ekonomi så bra? För det kan ju knappast vara obekant för höga vederbörande att ett antal framstående ekonomer i USA nu menar att man står inför en andra nedgång i ekonomin och att Europa just beslutat att spara, vilket förstås innebär försämrade exportmöjligheter för Sverige, negativa ekonomiska återverkningar här alltså, varför framtidsutsikterna ingalunda är så fantastiska som alla påstår nu och försöker få oss att tro.

Det är vidare inte många, politiker och mediafolk, som vill låtsas om att nu har våra diktatorer (dvs gubbarna i riksbanken) ingripit igen, och mot dem har de folkvalda, alltså väljarna, ingenting att säga till om. Politikerna tillsatte dessa diktatorer utan att fråga svenska folket om detta ville ha en grupp utomparlamentariska diktatorer. De kan avsätta dem igen om de vill – men det vill inga politiker av någon outgrundlig anledning. Är väl bra att ha någon att skylla på.

/Kerstin

Länkar:
- Riksbankens räntehöjning var väntad, Lunchekot
Rekommenderad läsning:
- Det enda arbetarpartiet, Ett hjärta RÖTT
- Krigets ekonomi (eller frånvaron därav), Vindskupan