Folkpartiets dataintrång har skapat viss turbulens i massmedia de senaste dagarna. Hittills har det avslöjats att flera, inte bara inom Luf utan även i partitoppen, har varit invigda i vad som försiggått, att högt uppsatta personer inom ledningen har ljugit om saken och det har också framkommit att man delvis anpassat sin egen valkampanj efter den information man fått genom dataintrånget. Förtroendet för folkpartiet, som ett eventuellt regeringsparti efter valet, borde därmed vara förverkat hos ansvarsfulla och hederliga väljare.

Här inställer sig därmed några intressanta frågor om de andra partierna inom alliansen. De har visserligen beklagat och delvis varit försiktigt kritiska till det inträffade (Reinfeldt endast indirekt) men samtliga har betonat att man borde tala om sakfrågorna i politiken istället för om den här skandalen.

Frågor alltså:

1) Hur ställer sig de andra tre i alliansen till ett fortsatt samarbete med folkpartiet?

2) Menar man att folkpartiet ska vara med i en eventuell borgerlig regering efter valet?

I så fall:

3) Kan man ha något förtroende för de andra allianspartierna om dessa anser att det är acceptabelt att tillvälla sig information om de politiska motståndarna genom att begå brottsliga handlingar? Hur stor tilltro till sådana partiers demokratiska sinnelag och hederlighet kan man ha?