De senaste dagarna har man haft återkommande möjligheter att läsa och höra liberaler och borgerliga personer, även ett antal journalister, försvara, bortförklara eller förminska det som skett inom folkpartiet. Dessas argument är minst sagt förvirrade men de bör trots det synas och bemötas:

Argument 1:
Det var fult av socialdemokraterna att offentliggöra det här just när Reinfeldt talat i TV, allvarlig smutskastning av alliansen från deras sida.

Motargument:
1: Nu var det tydligen en folkpartist som avslöjade avlyssningen för en journalist på Dagens Industri (en Bonniertidning som ingalunda är känd för sina socialdemokratiska sympatier), enligt journalisten som fick tipset och som intervjuades i Ekot för några dagar sedan, Han berättade om hur det gick till, samt att det skulle komma mer i DI dagen efter. Det var alltså inte alls socialdemokraterna som läckte ”skandalen” och inte heller de som valde dag för offentliggörandet.

2: Om socialdemokraterna känt till saken redan tidigare (vilket inte förefaller troligt) så har de endera valt att inte gå ut med det den dagen, möjligen velat ligga på den lite till, men vilket som än skulle kunna ha varit fallet, så har socialdemokraterna därmed inte gått ut just den dagen skandalen offentliggjordes i syfte att sabotera Reinfeldts TV-teater.

3: Det visar sig ju dessutom, att en folkpartistisk ungdomsförbundare, Stina Morian (då Andersson), var inne och tjuvläste på socialdemokraternas interna nät redan 1999, och att socialdemokraterna inte brydde sig om att polisanmäla saken den gången, så så förfärligt elaka har man inte varit från socialdemokratiskt håll.

4: Eftersom folkpartiet erkänt att man vid minst två tillfällen utnyttjade informationen från dataintrången, dels för att lägga upp en kampanj om äldrevården samtidigt som socialdemokraterna genomförde en sådan, dels att vid socialdemokraternas offentliggörande av sin skolpolitik presentera sitt eget skolprogram samtidigt (i båda fallen har det handlat om att ta intresset från socialdemokraternas politiska budskap), så bör man kanske inte kasta sten. Man sitter i glashus – tunt som nattis.
om det hade varit så att socialdemokraterna hade bestämt datum för offentliggörandet av fp:s brottsliga verksamhet, vilket alltså inte förefaller vara fallet, så har man i det fallet bara betett sig precis enligt samma norm/mönster som folkpartiet följer. Fördömer man den ena får man samtidigt fördöma den andra – om man vill vara konsekvent och inte bara är ute i propagandistiskt syfte eller för att försvara sin sjuka mor.

Argument 2 :
Det här har ju pågått länge, så varför går socialdemokraterna ut med det just nu (underförstått eller klart utsagt, för att smutskasta folkpartiet närmare valet)?

Motargument
Alltså, man visste inte om det, av allt att döma, och om man visste gick man inte ut med det. Se ovan.

Argument 3 :
Har sossarna så dålig datasäkerhet får de skylla sig själva

Motargument
Det här är tydligen personer som anser att det är helt OK att bryta sig in hos folk, som har dåliga lås på sina dörrar, eller att sno deras nycklar, och sedan trava in i deras lägenheter och tjyvläsa deras hemliga dokument gång på gång.
Är det sådana liberaler är? Är detta vad den moderna liberala ideologin säger? Traditionell liberal ideologi gör det definitivt inte.

Argument 4 (även flitigt använt i radion som ex. på smutkastning från båda sidorna):
Folkpartiets agerande är väl inte annorlunda än sossarnas agerande. Det här kan ju jämföras med den förfärliga ryktesspridningen, via mejl om Reinfeldt, till olika tidningar.

Motargument
Nu är det här ageranden i helt olika divisioner och de kan knappast jämföras med varandra.

1: För det första kunde jag inte, då jag försökte sätta mig i vad som faktiskt hade hänt med de här mejlen, se att det egentligen handlade om ”ryktesspridning”, utan av allt att döma handlade det om tipsande till några tidningar, via mejl. Sådant tipsande är full lagligt, det är till och med skyddat enligt grundlagen, och en tipsare till en tidning har rätt att vara anonym och ska inte röjas. Sedan är det tidningens sak att undersöka om tipset har fog för sig. Om inte kommer den inte att publicera det, om det anses ha det, publicerar man det om man anser att tipset är av allmänt intresse.
I det fallet tidningen inte skriver om saken, som var fallet här, har ingen ryktesspridning skett.

2) För det andra: Nu publicerades historien om de här mejlen, och jag undrar varför? Vad jag fick fram då (men jag kan ha fel, så kan någon tala om vad som verkligen hände istället – gör det, jag är mycket nyfiken på den saken i så fall), var att tipsaren hade varit hygglig nog, (eller dum nog) att meddela Reinfeldt (alternativt moderaternas kansli) vad han hade gjort, och sedan var det moderaterna som själva gick ut med de här mejlen. Moderaterna använde i så fall detta tipsande tämligen fult, genom att med hjälp av mejlen smutskasta socialdemokraterna och genom att kalla det för ryktesspridning, trots att det inte handlade om sådan. Må vara att mejlen var felaktiga och att de inte var så snygga, men moderaternas agerande i saken var inte snyggare – om det var så här det gick till. I så fall stod de faktiskt själva för ryktesspridningen.

(Tillägg 9/9 kl.03.50, om ovanstående: Tydligen är Henrik Brors på DN av samma uppfattning om den socialdemokratiska s.k. ryktesspridningen. Han skriver nämligen: ”Vi har ju i valrörelsen fått se flera exempel på smutsiga metoder. En centralt placerad socialdemokrat som försökte lura medierna att smutskasta Fredrik Reinfeldt, som skattefifflare mm.
Min anm: ”Lura medierna” är ett konstigt uttryck dock, ”tipsade/mejlade till medierna” hade varit mer korrekt, för medierna får väl antas kontrollera vad de skriver så de är väl inte hur lättlurade som helst! Dessutom menar även Brors att folkpartiskandalen nog var planterad just nu av s.)

3) Tillägg 7/9 kl.23.50: För övrigt sysslade tydligen folkpartisten Jodenius definitivt med ryktesspridning, vad gällde Lars Danielsson, där han uppmanade liberala bloggare att skriva att denne hade en ”kärleksaffär” med en viss person (se länk nedan).

Argument 5:
Så här gör väl alla (tränger in på andras interna nätverk) så det här är väl ingenting att hetsa upp sig för.

Motargument:
1) Ja, om de som säger detta känner andra utifrån sig själva, så vet vi numer att vi har många lagbrytare i samhället, som inte förstår vilka straff de riskerar om de blir avslöjade.

2) Om det bara handlar om att man inte förstår vad fp faktiskt har gjort, nämligen något olagligt, och något som kan straffas hårt, så är detta allmänt sorgligt, eftersom det betyder att många människor inte förstår vad dataintrång innebär.

3) De folkpartister som försvarar partiet med det här argumentet tycks heller inte vara medvetna om att lagen mot dataintrång har haft de stora företagen som främsta tillskyndare, eftersom dessa vill att industrispioner ska straffas hårt. Normalt brukar liberaler försvara rätten till företagshemligheter. Eller menar man att det är skillnad mellan intrång och intrång, i företagens datorer får man inte göra intrång, men det får man göra i politiska partiers, eller i andra privata nätverk?

Argument 6:
Man borde inte lägga ner så mycket tid på den här historien eftersom den tar intresset från de viktigare politiska frågorna, nu inför valet.

Motargument:
Exakt hur lång tid före ett val får man inte ta upp andra frågor än politiska sådana? Tre månader, en månad, två veckor före ett val?
När det gällt Lars Danielssons förehavanden på annandag jul 2004 (exemplen kunde flerfaldigas), har ingen enda liberal klagat över att den frågan tagit för stor plats i media och därmed dragit intresset från de viktigare politiska frågorna.

Avslutningsvis
Jag har alltså svårt att se konsekvensen i liberalers och alliansares indignation över att massmedia skriver så mycket om folkpartiets lagbrott, eller över att det alls ses som något fördömvärt. De vill uppenbarligen tillämpa helt olika standarder för hur man behandlar alliansen och socialdemokraterna. Vad som är fullt tillåtet och acceptabel taktik eller beteenden från de borgerligas håll kan inte accepteras från socialdemokraternas, inte ens från håll som inte styrs av socialdemokraterna (Bonnierpressens), i det fall agerandet kan tänkas gynna socialdemokraterna.

Länkar:
AB om Stina Morian
AB om folkpartistisk ryktesspridning
H. Brors i DN

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern