I mycket ojämlika samhällen gäller det att ändå ge de fattiga något hopp och vad är bättre, och billigare, för det syftet än spel, dobbel och lotterier, i synnerhet som staten kan tjäna på eländet.

Ingen slump alltså att Sverige, och Västvärlden, får alltfler statliga lotterier och alltfler spelmöjligheter i statlig regi, eller ännu värre, tillåter att alltfler privata företag bedriver sådana verksamheter!