Läser i GP att alliansen ska föreslå en lag om att arbetsköparna får rätt att begära sjukintyg från första dagen (det har de visserligen redan om de har anledning misstänka fusk ex). Man får väl anta att detta är alliansens första steg för att förbättra sjukvården och minska köerna till vårdcentralerna (som man inte ens kommer fram till på telefonen i somliga områden) för att de därmed tänker sig att svenska folket ska bli friskare.

Jag menar: Tanken måste förstås vara att om alla snuviga, influensasmittade och magsjuka svenskar beger sig ut bland folk, och ner till vårdcentralerna för att få sjukintyg just när de är som sjukast och som mest smittsamma, så kommer ju många fler människor att utsättas för smitta och därmed kommer de flesta att få förstärkta immunsystem, för att inte tala om den ökade sjuknärvaro vi därmed kan komma att få (för att folk inte får tag i någon läkare redan första dagen), som får samma positiva effekt.

Att ingen kommit på denna strålande idé för att förbättra folkhälsan och förkorta sjukvårdsköerna tidigare.