Nu hävdar en del segervissa unga borgerliga bloggare att ”mer än halva befolkningen röstade för alliansen”. Detta är fel. Det var mindre än halva befolkningen som röstade på de borgerliga partierna i alliansen. Så här ser det nämligen ut.

M: 1.456.014
C: 437.389
Fp: 418.395
Kd: 365.998
Totalt = 2.677.796

S: 1.942.625
V: 324.722
MP: 291.121
Totalt = 2.558.468

ÖVR: 315.014

Totalt avgavs 5.551.278 giltiga röster, 96.922 blanka, som är ogiltiga, och 2.216 ogiltiga av annan anledning.

Rak summering av giltiga valseldar:
2.677.796 personer röstade direkt på alliansen
2.873.482 personer röstade inte på alliansen

Lägger vi till blankrösterna (ogiltiga men som handlar om personer som gick till valurnorna och inte röstade för alliansen), som alltså var 96.922, stycken får vi fram att 2.970.404 personer inte röstade på något av alliansens partier.

Det är alltså fel att påstå att mer än halva befolkningen röstade på alliansen och även om man skulle frestas att hävda att sd:s röster indirekt var röster för en borgerlig regering så fick alliansen ändå inte så mycket som halva mängden röster.

Korret uttryckt således:
Knappt halva befolkningen röstade på alliansen

Rättelse kl. 23.30:
Så här borde det ju egentligen stå:
Knappt hälften av dem som röstade, röstade på alliansen.

Länk:
SR:s redovisning av valresultatet