Efter min tidigare redovisning av hur röstetalet fördelade sig mellan de två blocken i årets val (se inlägg nedan), där jag påpekade att det inte var över 50% som röstade för alliansen, anklagades jag, åtminstone indirekt, för att försöka dölja att det var ännu sämre resultat för den socialdemokratiska regeringen som tillsattes efter förra valet.
Det är klart att om man bara räknar med det socialdemokratiska partiet så stödde sig detta på en mindre andel av de röstande än de fyra partierna i alliansen tillsammans gör nu. Men tittar man på blocken, och det har man ju ansett vara korrekt i årets val, så ser det annorlunda ut (och fortfarande är socialdemokraterna det största partiet, trots att de förlorade röster i årets val).
För att kontrollera hur det förhöll sig satte jag mig ner, när jag äntligen fick tid, och kontrollerade saken och så här såg det ut med en jämförelser mellan 2002 och 2006.

Parti antal röster

2006
antal röster

2002
M 1.456.014 809.041
C 437.389 328.428
FP 418.395 710.312
KD 365.998 485.235
Totalt: 2.677.796 2.333.016
S 1.942.625 2.113.560
V 324.722 444.854
MP 291.121 246.392
Totalt: 2.558.468 2.804.806
ÖVR 315.014 165.390
Kategori 2006 2002
Summa giltiga röster 5.551.278 5.303.212
Summa avgivna röster 5.650.416 5.385.430
Röstberättigade 6.892.009 6.722.176
Valdeltagande 81,99% 80,11%

Alliansen fick 344.780 fler röster 2006 medan Socialdemokraterna backade med 246.338 röster.

Eftersom man inte räknade blankröster separat 2002 jämför jag med siffrorna för det totala antalet avgivna röster.

50% av de avgivna rösterna 2002 var 2.692.715. Den socialdemokratiska regeringen med vänsterpartiet och miljöpartiet som stödpartier, hade således 112.091 röster över 50% , av samtliga avgivna röster, bakom sig, de ogiltiga inberäknade, en klar men liten majoritet alltså.

Samma jämförelse vad gäller alliansens partier (den nya regeringen) år 2006 visar att 50% av antalet giltiga röster 2006 var 2.825.208. Alliansen hade således 266.740röster under 50%, även de ogiltiga rösterna inräknade, inte majoritet samtliga avlagda röster alltså.

Slutsats:
Den socialdemokratiska regeringen (med stöd av Mp och V) hade stöd av lite mer än 50% av de avgivna rösterna
Den borgerliga regeringen efter årets val har stöd av mindre än 50% av de avgivna rösterna.

Så var den saken klarlagd.

Länk:
SR:s redovisning av valresultatet