Den här regeringen beslutar i rask takt att riva alla instanser och krossa alla institutioner som skapats för att hjälpa och skydda de mest utsatta i samhället.

Bredsidan mot facket, mot de arbetslösa och sjuka är ju redan känd.

Häromdagen gjorde man fingret för Arbetsmiljöverket. Det ska halveras – i första vändan anar man. Med detta säger man: Vad vi ska med ett sådant till? Vi, de stenrika, struntar väl i oxarnas arbetsmiljö. Varför ska vi bry oss om så lågt stående varelser som arbetare och andra anställda.

Det här är en klassisk överklassuppfattning om vanliga människor. Ingenting nytt alls. Däremot ligger uppfattningen så långt från det som Reinfeldt påstod om sitt nya parti före valet, att lögnaktigheten är rent monumental.

Nu ska Kilen [1 ] inte få mer statliga bidrag. Kilen är en organisation som informerar om läkemedelsberoende och som hjälper människor som drabbats allvarligt av sådant (beroende av bensodiazepiner mm), många gånger rent invalidiserande och helt utan egen förskyllan. De drabbade har bara litat på sina läkare.

Med indragningen av bidragen till Kilen hotas organisationen av nedläggning. Verksamheten ska övertas av läkemedelsverket, säger regeringen men hur detta verk fungerar, vad gäller de här problemen, vet vi som satt oss in i och verkat mot läkemedelsföretagens fullkomligt hänsynslösa profitjakt.

Kilen har en bank av erfarenheter och stor kunskap om hur läkemedelsboende drabbar och av att hjälpa människor som drabbats. Att krossa Kilen är att krossa viktig kompetens, kompetens som vi alla har nytta av – direkt eller indirekt. Kilen är desto mer viktigt idag som allt fler männskor förskrivs de här preparaten, och på ett mycket slarvigt och oansvarigt sätt [2 ].

Länkar;
[ 1]Kilen, information om bensoberoende
[2 ]Dagens GP, artikel om överförskrivning av sömnmedel, som är bensopreparat och starkt beroendeframkallande

UPPROP:
Tycker du att KILEN behövs så sänd brev, kort eller e-post till:
Socialutskottet, Sveriges Riksdag, 100 12
Stockholm. Eller direkt till de olika ledamöterna
i utskottet.

SOCIALMINISTER Göran Hägglund Socialdepartementet 103 33 Stockholm goran.hagglund(snabel-a här)riksdagen.se

SOCIALUTSKOTTETS LEDAMÖTER
Adress: Riksdagen. 100 12 Stockholm

Andersson , Magdalena magdalena.andersson(snabel-a här)riksdagen.se
Andersson , Jan R jan.r.andersson(snabel-a här)riksdagen.se
Arleklo , Ann ann.arleklo(snabel-a här)riksdagen.se
Axelsson , Lennart lennart.axelsson(snabel-a här)riksdagen.se
Bengtsson , Finn finn.bengtsson(snabel-a här)riksdagen.se
Bouveng , Helena helena.bouveng(snabel-a här)riksdagen.se
Bråkenhielm , Catharina catharina.brakenhielm(snabel-a här)riksdagen.se
Cederbratt , Mikael mikael.cederatt(snabel-a här)riksdagen.se
Engelhardt , Christer christer.engelhardt(snabel-a här)riksdagen.se
Engle , Kerstin kerstin.engle(snabel-a här)riksdagen.se
Ericson , Gunvor G gunvor.g.ericson(snabel-a här)riksdagen.se
Ericson , Lars-Ivar lars-ivar.ericson(snabel-a här)riksdagen.se
Gerdau , Mats mats.gerdau(snabel-a här)riksdagen.se
Granberg , Lars U larsu.granberg(snabel-a här)riksdagen.se
Härstedt , Kent kent.harstedt(snabel-a här)riksdagen.se
Johansson , Kenneth kenneth.johansson(snabel-a här)riksdagen.se
Johansson , Ylva ylva.johansson(snabel-a här)riksdagen.se
Kierkemann , Marianne marianne.kierkemann(snabel-a här)riksdagen.se
Kjellin , Margareta B margareta.b.kjellin(snabel-a här)riksdagen.se
Kornevik- Jakobsson , Maria maria.kornevik-jakobsson(snabel-a här)riksdagen.se
Levi , Lennart lennart.levi(snabel-a här)riksdagen.se
Liljevall , Désirée desiree.liljevall(snabel-a här)riksdagen.se
Linna , Elina elina.linna(snabel-a här)riksdagen.se
Nihlén , Thomas thomas.nihlen(snabel-a här)riksdagen.se
Nilsson , Mats G mats.g.nilsson(snabel-a här)riksdagen.se
Olofsson , Eva eva.olofsson(snabel-a här)riksdagen.se
Pehrson , Johan johan.pehrson(snabel-a här)riksdagen.se
Pettersson , Marina marina.pettersson(snabel-a här)riksdagen.se
Pålsson Ahlgren , Chatrine chatrine.palsson(snabel-a här)riksdagen.se
Runegrund , Rosita rosita.runegrund(snabel-a här)riksdagen.se
Sahlin , Mona mona.sahlin(snabel-a här)riksdagen.se
Svedberg , Per per.svedberg(snabel-a här)riksdagen.se
Westerholm , Barbro barbro.westerholm(snabel-a här)riksdagen.se
Widegren , Cecilia cecilia.widegren(snabel-a här)riksdagen.se

Protestera mot förändringarna av A-kassan