Regeringen, som tyckte att socialdemokraterna tillsatte för många socialdemokrater på olika poster, har just utsett Per Unckel till ny landshövding i Sockholms län. Men det är väl bara för att få mer politisk balans förstås.

Hur som helst så kan jag berätta att Per Unckel var mannen som gav ”trial-and-error-metoden” ett politiskt ansikte då han satt som högsta hönset för högskolor och universitet i den förra borgerliga regeringen i början av 90-talet.

På den tiden var jag vikarierande lektor och studierektor på dåvarande Institutionen för Vetenskapsteori på Göteborgs universitet, så jag fick en del officiella handlingar från överheten. Bland annat damp det en dag ner ett brev från ovan nämnde ljushuvud. Jag har brevet kvar (en kopia förstås, originalet borde finnas arkiverat på universitetet) men sedan flytten ligger det oåtkomligt i någon låda någonstans. Jag har för mig att det var ett brev skrivet som svar till OECD, som till den svenska regeringen hade uttryckt oro över vad den dåvarande borgerliga regeringen gjorde med den svenska vuxenutbildningen, som var allmänt beundrad utomlands. Jag var inte då, och är fortfarande inte säker på vem som skickade det Unckelska brevet till institutionerna, om det var ministern själv eller om det var någon på universitetet som reagerade surt på det och distribuerade det till alla institutionerna på universitetet. Då gissade jag på det senare.

Hur som helst så lade Unckel ut texten, om hur den nya regeringen tänkte regera. Brevet var skrivet på en usel engelska. Han tillhörde nämligen Sveriges genom tiderna mest kompetenta regering, enligt vad denna regering själv hävdade, så han behövde förstås ingen språkgranskning av det han skrev på engelska. Mottagarna torde ha dragit på munnen emellertid, för det gjorde hela Göteborgs universitet.

Exakt ordalydelse i brevet har jag förstås inte i minnet men innehållet var i alla fall, i sammandrag och helt solklart att: Förr i tiden lade regeringen fram förslag till nya lagar, utredde dem ordentligt, lät dem gå ut på remiss till berörda parter och experter och behandlade dem sedan i utskotten innan man gick till beslut i riksdagen. Det där hade den nya regeringen slopat. Nu beslutade man först och såg hur det gick, och fungerade det inte så fick man väl ändra lagarna igen.

Det vill säga den förra borgerliga regeringen använde sig av metoden att handla först och tänka sen.

Nu ska Unckel alltså styra Stockholms län. Bli inte förvånade stockholmare om mycket kommer att bli lite hipp som happ. Det blev det med den förra regeringen också och den nya borgerliga regeringen förefaller ju regera i enlighet med samma princip – principen om metodisk tanklöshet.

PS 28/10 kl. 02.07:
Ser på Magnus blogg att med detta blev det övervikt för borgerliga landshövdingar, nämligen 9 från de borgerliga partierna, 8 från s, v och mp samt 4 opolitiska. Så så var det med den borgerliga regeringens utnämningspolitik, som inte skulle handla om politiska meriter som socialdemokraterna alltid gick efter, enligt Reinfeldt & Co. Och eftersom moderaterna sagt att utnämningarna ska ske efter kompetens och inte efter politiska meriter, och vi vet hur moderaterna definierar kompetens, så förstår vi ju hur det kommer att se ut med utnämningarna framöver.

Protestera mot förändringarna av A-kassan -klicka och skriv på