Så här står det i lagförslaget om den nya antiterroristlagen .
Lagen handlar om att avlyssning av telefonsamtall, kontroll av e-post, om inbrott i privata personers hem för hemliga husrannsakningar, utan den undersöktas vetskap, mm:

Innebörden i begreppet ”utöva” ska förstås i vidare mening än det straffrättsliga gärningsmannabegreppet. Detta innebär att personen inte behöver misstänkas vara en presumtiv gärningsman för att han eller hon ska anses kunna komma att utöva brottsligheten. Det kan således vara tillräckligt med att personen rent objektivt kan komma att främja framtida brottlighet.

.
Citerat från Jan Guillous artikel i AB 16/10

Det är ju tur att Sverige aldrig någonsin kommer att bli ockuperat, för enligt konventioner om ockupation ska ockupationsmakten följa det ockuperade landets lagar!