När jag för några inlägg sedan skrev att man skulle kunna tro att det Socialdemokratiska partiet är infiltrerat av borgerligheten så var det inte så allvarligt menat, bara som en elak släng åt partiet för att det har blivit nära nog en blåkopia av  Moderaterna. Men det var alltså precis så det var.  Inte underligt att somliga av de ledande Socialdemokraterna låter som Moderaterna när de låter Svenskt Näringsliv skriva sina debattartiklar, som Aftonbladet avslöjar nu. Man häpnar inte, man baxnar.

Hade jag inte redan bestämt mig för att inte längre betrakta mig som (vänster)socialdemokrat så hade jag bestämt mig för det nu. Detta anser jag vara det slutliga förräderiet mot de socialdemokratiska väljarna. Å andra sidan har jag ju en längre tid insett att vad som är normalt i USA, att kapitalet köper politikerna och den lagstiftning man vill ha, börjar bli normalt även i Sverige. Den första som fick mig att inse vart vi var på väg var GP, när han avgick och anställdes som konsult på en av högerns PR-firmor. Och nu ser vi hur svensk politik chanserar i allt snabbare takt.

Det förvånar mig inte heller att det är Ilija Batljan som skrivit en artikel i enlighet med SN:s anvisningar, via den PR-byrå som betalas av SN för att lobba inom S för borgerligare idéer. Den mannen har ingen aning om vad socialdemokrati är. Han valde, av allt att döma, att gå in i det största partiet när han kom till Sverige, eller började intressera sig för politik här, för att försöka göra karriär där, och helt utan några som helst ideologiska skäl. Men det förefaller överlag klent både med den ideologiska skolningen och historiekunskaperna inom S-partiet.

Så här skriver  alltså AB om saken:

Men Aftonbladet kan i dag visa att man även använt sig av aktiva socialdemokrater på hög nivå. Ett par veckor före valet undertecknade Ilija Batljan, nu oppositionslandstingsråd
i Stockholm, en debattartikel i Dagens Industri tillsammans med gamle Metallordföranden Göran Johnsson och finansmannen Carl Bennet. Rubriken lyder ”Vi kan göra Stockholm till en attraktiv framtidsregion”.
…………………..(några rader längre ner)
Problemet är bara att det inte är de som har skrivit artikeln. Artikeln i Dagens Industri följer i det närmaste ord för ord en text skriven av Prime som Aftonbladet fått tillgång till.
I Primes uppdrag åt Svenskt näringsliv ingick bland annat att ge ”stöd till S-debattörer med artiklar och texter”. (1)

Vidare: Jag har hört S tala om nödvändigheten av ekonomisk tillväxt sedan jag var barn – ungefär, och hur den var nödvändig för att det skulle finnas något att fördela, för jämlikheten alltså. Det där lät ju plausibelt på den tiden alla i landet fick det allt bättre, infrastrukturen byggdes upp och skola och vård gjordes tillgänglig för alla och lönerna steg för alla. De senaste 25 åren har ju somliga fått det allt sämre, emellertid, ju mer tillväxt vi har haft och idag har vi rent fattiga människor i Sverige igen samtidigt som Sverige som nation är rikare än någonsin. Så idag är det där ett tämligen korkat påstående även om ordet ”jämlikhet” har bytts ut mot ”bevara välfärden” på senare tid, eftersom man varit sysselsatt med att riva denna de senaste 20 åren, och från båda blockens sida. Men jag tyckte att jag hörde något i den där stilen från Mona Sahlin för bara några dagar sen. För att inte tala om att jag också hörde henne mumla något om att ”nej klassamhället ville hon inte avskaffa, bara göra det möjligt för dem som ville att byta klass”.

Det blir numer helt enkelt inte mer jämlikt i landet och välfärden varken bevaras eller förbättras för att BNP ökar. Det vet vi nu. Sedan 20 år är det bara de allra rikaste som blir omåttligt mycket rikare och de välbeställda mer välbeställda på grund av den ekonomiska tillväxten samtidigt som välfärden monteras ner. Så den där klyschan kan S slänga på sophögen idag. Den är helt enkelt inte aktuell längre det vet varenda tänkande människa i landet, utom möjligen somliga S-toppar. Och i synnerhet är den inte aktuell när SN får bestämma den Socialdemokratiska politiken.

Politik är att vilja, sade Palme en gång. Nu vet vi i alla fall vad dagens socialdemokratiska ledare vill och det är inte ett jämlikt, eller ens ett jämlikare samhälle.

Så läser jag vidare i AB och får veta att: ”Flera tunga socialdemokrater rasar nu över pr-byrån Primes inblandning i S-debatten”. Och gissa varför.  Jo:

– Här tror jag att jag talar med partikamrater när jag i själva verket pratar med folk som representerar Svenskt näringsliv. Det är helt oacceptabelt, säger han.
Ygeman tycker att det nu krävs lagstiftning för att komma till rätta med lobbyverksamheten.
– Lobbyisterna måste berätta vilka det är de representerar. Man får inte utge sig för att vara något man inte är. (2)

Men kära nån, förmår man inte skilja mellan socialdemokratiska åsikter och borgerliga sådana, eller Svenskt Näringslivs, då är man så dåligt ideologiskt skolad att man nog borde göra en av två ting, sluta med politiken direkt eller sätta sig in i både ideologin och partiets historia samt lära sig lite om kritiskt tänkande, ägna sig åt ett par års studier alltså, innan man ånyo engagerar sig som politiker.

Kan man det här, då låter man sig nämligen inte luras av lobbyister att tycka något annat än det som är i linje med ideologin. Då märker man direkt om man talar med en förrädare.

Och lagstiftning? Vad ska man lagstifta mot, försök att övertyga andra om att de har fel? Även detta är så ogenomtänkt att man blir övertygad om att S behöver byta ut stora delar av sina aktiva politiker mot några som kan tänka åtminstone några klara tankar – åtminstone ibland.

/Kerstin

Länkar:
- Fyra miljoner för kampanjhjälp från ex-sossar, AB
- Betalar för ny S-politik, AB
- Ledande sossar rasar efter Aftonbladets avslöjande
1) Byrån skrev hans artikel, S-politikern fick sin text om tillväxt från Svenskt näringsliv, AB
2) S-ledamot: Det är helt åt helvete, AB