Vi ser allvarliga och stora protester mot förtrycket i Tunisien och i Egypten. I andra länder har människor protesterat mot de allt högre matpriserna som förorsakas av den pågående finansspekulationen i livsmedel. Detta är en av anledningarna till protesterna även i Tunisien och Egypten, en som inte nämns så ofta och som det talas alldeles för lite om.

Det är bl.a. våra pensionspengar man använder för att spekulera i matvaror med. Vi har alltså alla gjorts mer medskyldiga (med det nya pensionssystemet) till att massor av människor svälter på grund av dessa spekulationer även om de svenska pensionssummorna är små i jämförelse med de amerikanska.

Vad var det jag hörde en ryss säga på radion häromdagen: ”Marx hade fel om kommunismen men han hade helt rätt om kapitalismen”.*

Sedan var det förstås inte så att Karl Marx kom med några rekommendationer om att det kommunistiska samhället skulle se ut som Sovjet eller Kommunistkina. Han kom överhuvudtaget inte med några råd om hur det kommunistiska samhället skulle organiseras eller fungera. Han förklarade bara hur kapitalismen fungerade och såg ut samt föreslog att den stora massan av arbetande och förtryckta människor skulle kasta av sig det kapitalistiska förtrycket.

Marx levde och verkade nämligen i den förra epoken av liberal låt-gå-politik, som skapade förfärliga levnadsförhållanden för många människor i det England han studerade. Den gången utmynnade den ohejdade kapitalismen i att politiker så småningom, men egentligen först efter första världskriget och revolutionen i Ryssland, insåg att de var tvungna att reglera kapitalismen för att rädda den från sin egen inbyggda destruktivitet – och för att rädda den från de utsugna och fattiga massornas vrede.

/Kerstin

Länk:
- Soaring Prices, Growing Destabilization. Food, Egypt and Wall Street, Robert Alvarez, counterpunch.org
- Skenande råvarupriser ger dyrare mat i vår. Affärsvärlden
- Spekulationer driver upp matpriserna, Rapport
- FN:s specialrapportör för rätten till mat kräver åtgärder som begränsar spekulation i livsmedelsråvaror, IUL
* Så drar du nytta av stigande livsmedelspriser, Privata affärer