Wanja Lundby-Wedin vill inte tala om återställare. Hon deklarerade just vad jag sagt på den här bloggen det senaste året. Det finns ingen återställare efter en borgerlig regerings framfart och rivningsverksamhet.

Sänker man skatterna så mycket som borgarna gör nu, menade hon, så kan man inte stå på barrikaderna och kämpa för högre skatter till nästa val. S måste istället, menade hon vidare, presentera en egen arbetslinje (inget hopp för de utsatta med en återvald socialdemokratisk regeringen alltså).

Och det är bara en del av det elände som aldrig kommer att kunna göras ogjort efter den här regeringen. Nu breddar politikerna, både på vänster- och högerkanten vägen för sverigedemokraterna vid nästa val och man börjar alltmer ana den rena fascismens återkomst, men fascism brukar ju inte skrämma högern.

Det är bara att instämma i Sara Leanders sång, tror jag har gjort det förr: Jag är glad jag ej längre är ung.

Länk:
Läs och lyssna till Wanja Lundby-Wedin i lördagsintervjun