Forsmark släpper ut mycket mer radioaktivitet än man trott, läser vi i AB idag. Men, det ska väl inte vara något problem. När vår miljögrupp besökte Ringhals, i samband med kärnkraftomröstningen, för en stunds kärnkraftspropaganda därstäder, fick vi i stort sett veta att radioaktiviteten inte kom utanför stängslet som omgav verket. Det måste väl vara samma sak med Forsmark.

Länkar:
Om Forsmarks utsläpp, AB
Förbud att återstarta Forsmark, AB