Svenskt Näringsliv har dragit igång en propagandakampanj riktad mot lärare. För att få lärare positivt inställda till ”globaliseringen”, bjuder man lärare på resor till olika länder i Europa. 200 har hittills tagit emot erbjudandet och varit med på dessa resor.

Bjudresor för yrkesgrupper brukar normalt betraktas som mutor men i det här fallet tycks lärarna inte ha fått någon tid för egna utflykter eller rundvandringar under resorna, som läkare tydligen haft tid för under de bjudresor som läkemedelsföretagen bekostade, utan de vallades runt till olika elitskolor och skulle sedan skriva rapporter om vad de sett samt skriva ihop rapporterna under resans gång. Dessa rapporter, samt artiklar av företrädare för Svenskt Näringsliv, distribuerades blixtsnabbt ut till skolor runtom i landet, i ett magasin med namnet ”Det Nya Europa”. Den lärare som inte var odelat positiv till vad hon såg, fick se sin rapport bortgallrad ur magasinet, allt enligt Lärarnas tidning (nr 3 16:e februari i år). Här ska det inte finnas några tveksamheter eller olika åsikter inte.

Upplägget på resorna påminner starkt om de resor som anordnades till Öststaterna förr, och som bekostades av dessas statliga propagandaorgan, där besökarna vallades runt och bara fick se det som öststaterna ville att de skulle få se. Svenskt Näringsliv verkar ha lärt sig precis hur det ska gå till, fast på den tiden Öststaterna ordnade sådana här vänskapsresor var företagen och de borgerliga inte speciellt förtjusta över evenemangen. Så propaganda är helt OK, bara SN får stå för den och ensidig ”information” är också helt OK, bara den gynnar SN och sprider SN:s bild av verkligheten.

Jag läser i Lärartidningen:

I arbetet mot skolan byter Svenskt Näringsliv strategi från och med i år. ”En intensifiering” betonar Kristina Scharp. Man lägger ner de populära storsatsningarna mot elever, turnéerna Enterprise och Praoguiden. Trots att exempelvis gymnasieturnén Enterprise år 2005 mötte 30.000 elever och 600 lärare så ger turnéerna helt enkelt för lite.
– Vi träffar varje elev kanske en gång under skoltiden, sedan försvinner han eller hon.

Istället riktar Svenskt Näringsliv nu helt in sig på dem som stannar kvar: lärarna………..

Till hösten kommer Svenskt Näringsliv att genomföra en rad fortbildningsdagar för lärare ute i landet med teman som miljö och energi, globalisering, samt samhällsekonomi. I samband med studiedagarna lanserar man nytt informationsmaterial som vänder sig direkt till lärarna.

Vidare ska man starta en kampanj riktad mot förskola och grundskola, framför allt genom Ung Företagsamhet, som förresten i huvudsak finansieras av staten genom Nutek, med Svenskt Näringsliv som näst största bidragsgivare (vad var det vänstern sjöng en gång? ”Staten och kapitalet de sitter i samma båt”, nu sitter de inte bara i samma båt, nu sover de i samma koj).

Svenskt Näringsliv går nu direkt på utbildningspolitiken, skriver Lärarnas tidning:

Verksamhetsberättelsen för 2004 ger klara besked: ett av målen är att förändra utbildningssystemet, bland annat styrdokumenten.
Scharp talar om en rad perspektivskiften för att göra skolan mer ”up to date”. Istället för lika utbildning för alla kräver Svenskt Näringsliv exempelvis rätt utbildning för alla. Man vill tala om kvalitet istället för kvantitet i utbildningen.

”Rätt utbildning för alla” är förstås kodord för ”endast god utbildning för de bättre ställdas barn” och ”kvalitet” för ”elitskolor för elitens barn”. Just nu lägger regeringen fram det ena förslaget efter det andra på skolområdet – för att förverkliga SN:s” visioner”för nu ska barnen stoppas in i sina klassfack redan som små – och därefter förbli vid sina läster, vilket är klassisk konservativ, men inte klassisk liberal politik.

Dessutom har Svenskt Näringsliv talat om hur man vill att äldreomsorgen och sjukvården ska se ut. Så nu vet vi det. Där det i det gamla Sovjet var politbyrån som bestämde, där är det i dagens Sverige Svenskt Näringsliv som bestämmer, det där med demokrati – glöm det, och regeringen leverar, men så har det förstås varit de senaste 25 åren, även om vi tidigare hade en regering som bromsade lite försiktigt ibland.

Marita Ulfskog hade rätt när hon betecknade Svenskt Näringsliv som Sveriges femte borgerliga parti.

Källa:
Lärarnas tidning nummer 3, 16 februari-1 mars 2007, årgång 18.
Länk:
SN:s hemsida om skolsatsningen