Kulturministern, ja hela regeringen förstås, anser, som synes i förra inlägget, att mycket av det som vi vant oss vid att finansiera gemensamt och via skatterna, det får inte vara gratis för användarna längre, istället ska var och en betala de verkliga kostnaderna för sådant (de som inte har råd får skylla sig själva – de borde ju valt att låta sig födas av rikare och friskare föräldrar), eller så ska de slippa att bidra till det om de inte nyttjar det.

När Svenskt Näringsliv, däremot, delar ut glassigt och dyrt material till skolorna, i akt och mening att indoktrinera lärare och skolbarn i de ekonomiska eliternas världsbild, då får detta material gärna vara gratis. Då är det helt OK med kollektivt finansierade ”förmåner” (nåja, förmåner och förmåner). För det syftet är det fullkomligt acceptabelt att betala ut miljoner och åter miljoner ur företagens kollektivt uppbyggda kassor.

Jag tillåter mig att betvivla att varenda ett av de företag som är medlemmar i arbetsköparnas kollektiv, Svenskt Näringsliv, verkligen tycker att deras pengar ska gå till den typen av propaganda- och indoktrineringsverksamheter som de här kampanjerna som riktas till skolbarn och lärare.

Dessutom förundras jag över alla dessa liberaler som gärna betraktar arbetssäljarnas organisationer, facken, som oacceptabla, och allt kollektivt tillvaratagande av löntagarnas intressen som förkastligt, medan de anser det fullständigt riktigt, jag tom önskvärt, att arbetssäljarna agerar kollektivt.

Jo, jag hör invändningarna” ”företagen är ju allas intresse”, utan företag skulle Sverige dö. Så riktigt så men utan människor som gör själva jobbet skulle företagarna inte producera en enda Volvo, inte en enda telefon, inte ett enda JAS-plan och därmed inte inhösta den ena vinstmiljarden efter den andra och utan dem som gör jobben skulle vi inte ha tak över våra huvuden eller mat i våra magar. Det tycks alltså som om båda grupperna är lika viktiga för att hålla Sverige igång. Frågan är då förstås varför liberaler och nyliberaler anser att bara den ena parten ska ha rätt att agera kollektivt men inte den andra?

Länk:
Svenskt Näringsliv/hemsida