Man har fått problem med kvaliteten på upphandlad tolkservice i Stockholm, hör jag på radion. Kvaliteten blev dålig då det bara blev priset som avgjorde.

Förvånad? Inte jag. Jag arbetade inom ett av de första områden där politikerna började leka affär och handlade upp tjänster från privata företag, nämligen inom svenskundervisningen för invandrare. Detta var i slutet v 80-talet, och sfi (svenska för invandrare) var ett av de första försöken, dels med målstyrning, dels med kommunalisering av undervisningen, dels med konkurrensutsättning, med den nya managementmodellen för styrning av offentlig sektor alltså. Det gick käpprätt åt…, och följdriktigt beslutade man så småningom att även ungdomsskolan skulle läggas ut på kommunerna och kunna privatiseras och ”konkurrensutsättas”.

Vi bjöd, till en utbildningsdag för oss lärare, in en upphandlare av sfi-undervisning på Länsarbetsnämnden, och fick våra värsta farhågor bekräftade.
Nej se kompetensen och kvaliteten på undervisningen som man köpte, den kontrollerade man inte. ”Man fick ju utgå ifrån att anordnarna (säljarna alltså) erbjöd en fullgod undervisning” fick vi höra. Det gjorde de oftast inte.

Anordnarna bjöd under varandra i pris, anställde vem som helst, för lägsta möjliga lön (på den tiden var det brist på arbetskraft) och satte igång, med egentligen känt resultat. Invandrarna lärde sig inte svenska så bra. Sedan blev det ett himla hallå i massmedia för att invandrarna inte lärde sig svenska och ganska snart började man lasta invandrarna för detta, när de i själva verket var helt oskyldiga till eländet.

Vad hade man förväntat sig med de här privatiseringsreformerna? Man köpte undervisning av den som krävde lägst betalning, och skrev kontrakt på ganska korta perioder (några månader till några år), varefter det var dags för konkurrens igen och ny upphandling. Området blev rena Schlaraffenland för rufflare. Här gällde det ju att roffa åt sig så mycket pengar man kunde under den tid man hade kontrakterad, för man visste aldrig om kontraktet förlängdes. Följaktligen satt människor och undervisade utan att någonsin ha undervisat invandrare, ja aldrig ha unvervisat någon alls. Undervisningen organiserades inte sällan så uselt att analfabeter kunde gå i samma grupper som akademiker. Kursanordnarna resonerade som politikerna och som alla andra, att här anställde man en pratkvarn, för prata svenska lär man sig ju bäst genom att prata och prata på och prata svenska kan ju varenda svensk. Att det exempelvis är något annat att lära sig skriva svenska förstod nästan ingen, att uttal är viktigt, mycket viktigare än de flesta förstår, och att rätt träning för bra uttal kräver avancerade och kompetenta lärare inser nästan ingen.

Jag slutade arbeta med sfi 1992. Sedan dess har området varit ett sorgebarn och råkat ut för den ena lagändringen klantigare än den andra, hopkokad av folk som inte begriper någonting om vad det är att lära sig ett språk eller att undervisa invandrare i svenska.

Så att tolkservicen i Stockholm inte fungerar förvånar mig inte. I synnerhet som Stockholm varit mycket bra på att förstöra och slå sönder de sfi-kompetenssystem på området som byggts upp.

Så fort en organisation börjat fungera och lärarna börjar bygga upp en bättre kompetens, så får politiker för sig att området ska reformeras, så river man alltihop och börjar från början. Undrar hur kärnkraften skulle fungera om man gjorde samma sak inom det området? Då hade vi haft härdsmältor vid vartenda kärnkraftverk vid det här laget. Som det nu är har snålhet och direktörernas jakt på bonuspengar bara lett till sämre säkerhet och incidenter, där visserligen en varit ordentlig allvarlig men det kan säkert bli värre där också.

Köp- och sälj är bra på torget och när det gäller tomater och äpplen, men uselt när det gäller undervisning. Ännu lite mer av samma sak inom offentlig verksamhet och Sverige kommer inte att fungera alls, inom något enda område

Länk:

http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?Artikel=1227480

(Obs: Av någon obegriplig anledning fungerar inte länken om man klickar på den, men däremot om man kopierar den och skriver in den i adressfältet.)