Jag förstår att så många människor finner det  hemskt med susandet från vindkraftsnurrorna. Så nu föreslår jag att man hugger ner alla Sveriges skogar. Det brusar och susar förfärligt i trädkronorna när det blåser, för att inte tala om när det stormar. Då dånar skogen på ett väldigt skrämmande sätt.

Så skogssuset måste ju vara mycket störande  för många av dem som bor i närheten av en skog. Gör om Sverige till ett gigantiskt och rofyllt hygge alltså.

Tacka vet vi kärnkraften således. Det är väldigt tyst och lugnt runt Tjernobyl numer, och det kommer det att vara runt Fukushima också, under lång tid. Stora områden runt dessa kärnkraftverk påverkas idag inte speciellt mycket av mänsklig miljöförstörande verksamheter. Här får naturen en chans att utvecklas precis som den vill. Inga störande vindsnurror där inte.

/Kerstin