MED ORDEN ”I DAG tar vi ett viktigt steg för att förbättra den enskildes personliga integritet” inledde försvarsminister Mikael Odenberg presentationen om Försvarets radioanstalts ökade avlyssningsmöjligheter.
– Sverige har bedrivit signalspaning helt utan lagreglering i över 50 år, sade Odenberg och tackade sig själv för att avlyssningen nu äntligen lagregleras.

Det finns förvisso skillnader mellan socialdemokraterna och alliansen, men det finns också så stora likheter att man ibland inte kan skilja dem åt.

Länk:
M Odenberg om ökad avlyssning, DN