”Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka”, skrev George Orwell 1948 i sin bok 1984. Vi är inte i krig mot Libyen, säger Barack Obama, som fått mothåll från kongressen för att han inte begärt kongressens medgivande för USA:s bombande/krigande i Libyen, som USA:s konstitution kräver:

”We’re not engaged in sustained fighting. There’s been no exchange of fire with hostile forces. We don’t have troops on the ground. We don’t risk casualties to those troops. None of the factors … has risked the sort of escalation that Congress was concerned would impinge on its war-making power.” (White House to Congress: We Don’t Need Your Authorization On Libya, Huff.Post)

(Min övresättning: Vi är inte involverade i något utdraget krigande. Det har inte varit något utbyte av krigsaktiviteter mellan fientliga trupper. Vi har inga soldater på marken. Vi riskerar inga mänskliga förluster i dessa trupper. Ingen av faktorerna….. har riskerat den eskalering som kongressen varit orolig för skulle påverka styrkans krigsförmåga.)

I sanning en vansinnig värld vi lever i idag: Bombande är inte krig. Om inte några egna soldater dör så krigar man inte. Om det land vi krigar i inte besvarar vår eldgivning så är det inte krig. Om vi inte tänker bomba så länge så är det inte krig.

Kafkas värld börjar verka alltmer normal i jämförelse med den värld vi faktiskt lever i.

Eller som Motvallstanten uttryckte saken i en bloggpost 10 augusti 2006:

 

1984

/Kerstin

Rekommenderas idag:
– Inlärd hjälplöshet, ”shit happens” versus ”konspirationsteorier”, Ett nytt penningsystem

Länktillägg 19/6 kl. 13.50:
Idag hittar jag den här sidan på  på  The Washington Times, som tydligen skrevs samma dag som jag skrev detta inlägg. Två själar samma tanke kan man säga. Alltid skönt att finna att man inte är ensam om sina tankar. Där kan man bl.a. läsa:

This is postmodern humanitarian interventionism. According to the liberal apparatchiks in the White House, Mr. Obama can bypassCongress simply by redefining “hostilities.” War is no longer war. It is whatever Mr. Obama says it is – or isn’t. George Orwell warned that the perversion of language is the first step on the dark road to authoritarianism.

(min översättning: Detta är postmodern humanitär interventionism. Enligt liberala ”apparathcnikar” i Vita Huset, kan Mr Obama strunta i kongressen genom att  helt enkelt omdefiniera ”fientligheter”. Krig är inte längre krig. Det är vad än Obama säger att det är – eller inte är. George Orwell varnade för att preversionen av språket är det första steget på en mörk väg som leder till ett auktoritärt system (auktoritärianism).

Sen är det förstås dystert att det verkar vara en konservativ som kommit till denna insikt. Synd att de koservativa inte gjorde det redan när Bush lögnaktigt förklarade att Irak måste krossas för att man hade massförstörelsevapen och hävdade att Saddam låg bakom 9/11.

/DS