Med anledning av en diskussion om saken på Jinges blogg, och att Niklas Orrenius, redaktör på Sydvenskan, menar att det är dags att bli snällare mot sd, samt med anledning av de etablerade partiernas ledares plötsliga intresse för att debattera med sd:s ledare, återger jag här ett inlägg, mycket lätt redigerat, som jag gjort i saken på Jinges blogg:

De etablerade partierna har inte en chans mot sd i en debatt, och deras ledare borde inse den saken.
De kan ju inte stå inför svenska folket och tala om att de senaste 17 årens politik har haft som målsättning att omfördela landets resurser från de sämre ställda till de rika, och att man hade fört denna politik även om vi inte hade haft en enda invandrare, att situationen hade varit densamma utan sådana i landet alltså.

Det går ju inte att stå där och säga att man försämrar pensionerna och de ekonomiska stöden för de sämre ställda och håller uppe arbetslösheten alldeles medvetet, som ett led i denna samma politik, den politik som syftar till att tvinga ner lönerna för vanligt folk – för att få en “fungerande arbetsmarknad” där arbetssäljarna ska konkurrera om jobben och där det måste finnas många arbetssökande för att “marknaden” ska fungera i enlighet med teorin.

De etablerade partierna har förlorat kampen mot sd redan på förhand vare sig man ger sig in i debatt med dem eller inte. En debatt med dem nu blir bara en ren fördel för sd, på grund av den nyliberala politik som förts de senaste 25 åren, Man ger därmed sd en chans att föra fram sina populistiska åsikter och att skylla allting på invandrarna och vad dessa kostar, en bestickande såväl som publikfriande förklaring till nedmonteringen av välfärden och jakten på vanliga människor som råkar illa ut på grund av den nyliberala ekonomiska politiken, hur osann denna förklaring än är.

Detta är en av orsakerna till att jag, tidigare på den här bloggen, har hävdat att nyliberalism är ett förstadium till fascism. Det finns bara ett sätt att förhindra sådana här rörelser att få ökat väljarstöd, och det är genom att föra en politik för mer jämlikhet och för en förbättrad välfärd – för alla. Det tänker inget parti, som har en chans att genomföra sin politik, verka för framöver.

Sd lurar inte alla, men här handlar det om marginalerna, de små grupperna som alla partier slåss om och måste övertyga för att få majoritet i riksdagen. Det räcker om sd vinner några fler procent så sitter de i riksdagen, och de kommer, här som i Danmark, att “tvinga” alla politiker att bli alltmer invandrarfientliga genom att de driver de andra partierna framför sig.
– Slut på inlägget från Jinges blogg -.

Sd har klart sina rötter i rent rasistiska och nynazistiska grupperingar och de är inte trevligare idag än tidigare
Sd har sin bakgrund i bland annat BSS (Bevara Sverige Svenskt), som redan under 70-talet spred rasistiska skrifter i landet. Jag minns exempelvis en broschyr med en familj klädd i en svensk folkdräkt, där ena föräldern var svart, ett försök att skrämma svenskar till invandrarfientlighet och rasism. Man förde en mycket tynande tillvaro på den tiden och undersökningar om svenskarnas inställning till invandrare visade på tilltagande tolerans från 1967 och fram till slutet av 80-talet.

Det är så enkelt att människor som känner sig trygga, som är någotsånär hamoniska, som inte känner sig hotade, inte lever i skräck för arbetslöshet och utslagning, som inte stressas sönder på en omänsklig arbetsmarknad, blir mer toleranta och visar ringa intresse för att ge sig på eller skuldbelägga andra grupper i samhället. Det är också så att människor som inte dagligen matas med ”information” (oftast rena lögner) om de andra, om deras hemska kultur, om deras mycket högre kriminalitet etc. etc, som massmedia matat oss med de senaste 15 åren (även om det var ännu värre i början av 90-talet) inte blir rasistiska eller främlingsfientliga.

Det är dessutom så att man får mindre bekymmer med kriminalitet och personvåld när människor känner sig trygga, har arbeten och får känna en rimlig delaktighet i samhället. Alla faktorer samverkar således nu till att gynna sådana partier och grupperingar som sd. Det är de borgerliga som tillsammans med socialdemokraterna är skyldiga till denna utveckling.

Vi är inte genetiskt programmerade att vara invandrarfientliga.
Nu börjar det också bli populärt att hävda att rädslan för ”det främmande” ligger i våra gener, och att direkt eller indirekt skylla tilltagande främlingsfientlighet på vår biologiska konstitution. Det kan kanske ligga något i att vi tenderar att vara avvaktande inför sådant som är främmande, men människor från andra länder är inte automatiskt främmande för oss. Är de det beror det på att någon gör dem inte bara främmande, utan också skrämmande. Vore människor från andra kulturer eller länder skrämmande, pga vår genuppsättning, då skulle vi vara rädda för att resa utomlands. Det tycks de flesta av oss inte vara, trots allt främmande vi får se när vi reser utomlands, vilket väl just gör resandet så intressant och stimulerande. Det handlar alltså om förväntningar, snarare än om räsla för det främmande här, och om hur vi får våra förväntningar, och här har massmedia mycket att skämmas över.

Vi behöver bara gå till fd. Jugoslavien för att inse att det här snacket om en genetiskt betingad rädsla för det främmande är rent nonsens i det här sammanhanget. Det blev inte inbördeskrig där för att de olika folkgrupperna, eller företrädare för olika religioner, var rädda för varandra av genetiska orsaker. Det blev inbördeskrig där för att somliga makthavare/krigshetsare skapade hat mellan folkgrupper, med hjälp av propaganda och för egen politisk vinning.

Tillägg 24/4
Det är dessutom värt att påpeka att de genetiska/biologiska förklaringarna till mänskliga betéenden var vanliga även kring förra sekelskiftet. De låg ex. bakom ”tvångssteriliseringarna”: Det var inte samhällets fel att somliga människor inte klarade sig så bra, det var deras gener det var fel på.

Länkar:
Jinges blogg/inlägg om sd
Niklas Orrenius bl.a., Studio ett
Debatt med Sd engångsföretéelse för Sahlin, DN
De ska inte få vara martyrer, AB
S mötte SD i tv-debatt, SvD

Länkar till tidigare inlägg om saken på Motvallsbloggen
Liberalism – ett förstadium till fascism (2:a inlägget)
DN, SvD m.fl. anser främlingsfientlighet rumsren idag
Liberalismen – ett förstadium till fascism? (1:a inlägget)