Fästingar sprider sjukdomarna borrelia, erlichia och TBE. Fästingarna har ökat kopiöst i antal de senaste 15 åren, vilket torde bero på att deras värddjur, gnagare och rådjur framför allt, ökat i antal. Gnagarna är reservoarer för de här sjukdomarna, och fästingarna bär smittorna med sig mellan olika djurslag.

Värddjuren har ökat i antal av framför allt två skäl, dels genom att rävskabben slog ut c:a 80% av rävstammen från sjuttiotalet och framåt, varvid gnagarnas och rådjurens viktigaste fiende reducerades högst avsevärt och populationerna kunde tillväxa ordentligt.

Därefter förvärrade EU:s jordrukspolitik läget genom att förbjuda bearbetning av trädor. Istället för att, som tidigare vara skyldig att harva upp jordar som lades i träda just för att hålla efter skadedjur, ex sork, och ogräs, förbjuder EU:s jordbruksregler bönderna att harva upp sina trädor om de vill ha EU-bidrag för dem. Detta har gett smågnagare goda och störningsfria boendemiljöer och rådjuren utmärkta foderbord, vilket ytterligare bidragit till att gnagare och rådjur ökat i antal, vilket så har lett till att fästingarna ökat enormt i antal, vilket lett till att alltfler, både människor och djur, blir fästingbitna och insjuknar i de fästingburna sjukdomarna.

Varför förbjuder EU allt efterhållande av de här skadedjuren och av ogräs? Jag kan bara tänka mig två möjliga och rationella skäl till denna bestämmelse. Endera är det enklare att kontrollera bidragsytorna, via sattelit ex om de inte får röras (men om så är fallet vet jag inte), eller så handlar det om kemiindustrins intressen (lobbying), att man från det hållet får sälja mer bekämpningsmedel. Den tredje möjligheten föreligger förstås också, att ingen har tänkt en enda förnuftig tanke när man bestämde de här reglerna.

Hur som helst bidrar EU:s regler till att fler, både människor och husdjur, blir allvarligt sjuka, och att somliga dör, i de här sjukdomarna.

Läs mer om fästingar här och här.