Nu har tydligen något förklarat för Littorin vad det innebär att han skyltar med en köpt bluffexamen varför han tar bort ”meriten” från sin officiella mertiförteckning. Han borde haft förstånd att aldrig sätta dit den, men till Ekot sade han i förrgår att han:

….. när han tog sin examen i mitten av 1990-talet, inte haft någon anledning att hysa misstankar kring universitetet. Samtidigt sa han att tänkte behålla examen på meritlistan eftersom han faktiskt skrivit en uppsats som blivit godkänd.

Jag har också läst på distans men jag var tvungen att resa till skolan med jämna mellanrum för tentamina. Vem som helst borde förstå att det som Fairfax University sysslar med är rent skojeri.

Tror man att man kan avlägga akademiska examina per e-post och utan att man överhuvudtaget behöver visa sig vid utbildningsanstalten då är man rent otroligt naiv alltså. Skickade Littorin dessutom, som han påstår, in en verklig magister/masteruppsats, som på svenska universitet omfattar c:a 20 poäng, vilket innebär en termins heltidsstudier och kräver en stor arbetsinsats, ja då vet jag inte vad man ska tro om Littorins förståndsgåvor.

Länkar:
Littorin tar bort examen från meritförteckningen, Ekot
Littorin tar bort mastersexamen, DN