Apropå att jag nyss anklagats, av en kommenterande, för att utöva censur, kanske jag skulle skriva några ord om skillnaden mellan ”censur”, ”redigering” och ”refusering”, men inlägget görs också apropå ett inlägg på Lasse Strömbergs blogg.

”Censur” kallas det när det politiska systemet, offentliga organ eller förvaltningar, bestämmer att någon inte får föra fram sina åsikter eller att något medium ska stängas ner/förbjudas att fortsätta publicera eller på annat sätt göras oåtkomligt för allmänheten.

”Redigering” kallas det när ett medium, exempelvis en tidning eller en bloggare, bestämmer att vissa delar av ett inlägg inte ska publiceras

”Refusering” kallas det när ett helt inlägg inte tas in i medierna ifråga.

Det verkar som om många bloggare inte har dessa skillnader klara för sig. Dessvärre verkar det också som om somliga myndigheter och politiska enheter inte vet vilka lagar som gäller.

Lagen om yttrandefrihet innebär att vem som helst har rätt att, inom lagens ram, yttra och offentliggöra vad han eller hon önskar offentliggöra, men inte att han eller hon kan kräva att existerande massmedia ska publicera det. Alltså, man kan starta en blogg, en tidning eller man kan trycka upp flygblad för att föra ut sina åsikter (så länge de inte strider mot vissa lagar som begränsar yttrandefriheten för alla). Yttrandefriheten betyder emellertid inte att vem som helst har en oförytterlig rätt att få sina åsikter publicerade i vilket medium han eller hon vill, i vilken tidning, radio- eller TV-kanal han eller hon önskar.

Den som alltså stryks på en blogg, eller i en tidning, har inte utsatts för censur, utan för bortredigering eller refusering. Den som däremot stängs av av det politiska etablissemanget, eller av en offentlig förvaltning, har utsatts för censur. Nu berättar Lasse Strömberg att somliga bloggare har utsatts för just censur på Uppvidinge kommuns bibliotek. Vissa bloggar, bl.a. denna, är inte åtkomliga via bibliotekets i denna kommun dator. Vi har alltså fått verklig censur i Sverige igen. Det torde vara första gången sedan andra världskriget. Jag är smickrad. Bland annat utsattes Torgny Segerstedt, den svurne antinazisten, för censur på den tiden. Inte trodde jag att det jag skriver här anses så samhällsfarligt av somliga att man skulle vidta censur emot det.

Frågan är dock om inte Uppvidinge kommun bryter mot lagen om yttrandefrihet här. Jag föreslår att man gör just det, i synnerhet som Motvallsbloggen inte är en privat blogg utan en del av en registrerad nättidskrift som har en ansvarig utgivare och som därför klart lyder under tryckfrihetsförordningen, som åtminstone än så länge är en grundlag.

Tillägg 15/8 kl. 22.00
Lasse Strömberg har besvarat en fråga från mig om han visste något om orsakerna till att Uppvidinge kommun censurerade somliga bloggar. Jag citerar hans svar på hans blogg:

Kerstin:
Jag ringde kommunen och frågade. De anser att de måste censurera nätet och det går till så att man slår till mot allt, sedan får användarna höra av sig om sidor de vill ha öppnade. Då kollar kommunen om sidan anses passande och om så är fallet öppnas den.
Det visade sig också att en lärare i en skola hade hört av sig samma dag jag ringde, han klagade också på att ett flertal bloggar inte kune nås från kommunens bibliotek. Ofta ligger biblioteken i skolorna och ungarna får uppgifter de kan ta fram via bibliotekens datorer under skoltid, om inte sidorna är spärrade förstås.
Den person jag talade mad ansåg det som självklart att kommunpolitikerna skulle bestämma vilka webbsidor kommuninvånarna skulle kunna komma åt från kommunens bibliotek.
Vi har väl de politiker vi själva valt!

Detta är censur och rätt uppséendeväckande. Det här är ungefär som om biblioteken, på politikernas uppmaning, skulle undersöka om det finns oönskad information i dagens tidning, och riva ut artiklarna ifråga innan tidningen lades ut på biblioteket.
Eftersom biblioteken betalas med skattemedel så är det ytterst tveksamt om man får göra på det här sättet, medvetet undanhålla kommunernas invånare sådant man anser att de inte ska få läsa.

Är det fler kommuner som förfar på det här sättet tro?

Länk:
Inte bara Kina censurerar Internet, Lasse Strömbergs blogg