Med anledning av att varje politiskt mått och steg som tas i världen utvärderas av marknaden och dess utvärdering presenteras oss i media samtidigt med de politiska besluten, vore det inte dags att anta en ordentlig modernisering av våra vanligaste böner. Eftersom jag är gammalmodig och en gång lärde mig den äldre versionen som jag tycker är betydligt högtidligare föreslår jag alltså:

Bön till Finansmarknaden
Finansmarknaden vår, du som är på Wall Street
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja i samhället så som på börsen.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Utsätt oss icke för frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty Riket är ditt,
och makten och härligheten
i evighet.
Amen

Samt förstås också:

Välsignelsen
Börsen välsigne oss och bevare oss.
Finansmarknaden låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Aktieägare vänden era ansikten mot oss och give oss frid.
I Finansmarknadens, Börsens och de heliga Aktieägarnas namn.
Amen

/Kerstin