Jag har länge tänkt köpa och läsa Peter Rosts bok Sjuka pengar , men det har inte blivit av. Nu sprang jag på den på bokmässan och då blev den äntligen inköpt. Följaktligen blev jag sittande uppe nästan hela natten med näsan i den här boken.

Jag kan inte säga att innehållet förvånade mig eftersom jag lagt pussel om det här området ända sedan jag började intressera mig för lugnande medel av olika slag, såsom sömnmedel, bensodiazepiner och SSRI, på grund av nerdrogningen som min mamma råkade ut för och som hon blev väldigt dålig av. Men det var mycket intressant, både att få fler detaljer och att få sina misstankar/slutsatser definitivt bekräftade. Här talar en person som suttit på en VD-post inom några av de stora läkemedelsföretagen, nämligen inom Pharmacia och senare Pfizer, om att alla mina misstankar är helt riktiga. Peter Rost torde inte gå att vifta bort som en person som inte vet vad han talar om, eller som en som fallit för någon ”sammansvärjningsmyt”, som jag brukar bli anklagad för att ha gjort när jag skrivit om hur de stora företagen beter sig och om hur de lurar oss.

Hur det medicinindustriella komplexet lurar oss.
I bokens sista kapitel talar Peter Rost om de metoder läkemedelsföretagen använder sig av för att lura oss på olika sätt. Inledningsvis får vi veta att:

De anlitar globala PR-byråer … … på de här firmorna arbetar några av de bästa PR-konsulterna – tidigare journalister och nyhetsankare. Avsikten med PR, till skillnad från reklam, är att allmänheten inte ska förstå att de tar del av ett kommersiellt budskap. Det är det här som gör en skickligt genomförd PR-kampanj så effektiv.

Vi känner igen det här även från Sverige. Dels har vi sett hur somliga journalister börjat arbeta som PR-personer för stora företag, dels har vi sett hur TV-ankare anställts för att fixa deras good will. Sådana jobb torde vara många journalisters dröm, eftersom de betalas mycket bra. Ett känt fall är Helena Stålnert, som lämnade sitt arbete som chef för Aktuelltredaktionen efter 18 år för att bli kommunikationsdirektör på SAAB. Det är också vanligt att journalister ägnar sig åt att tala inför VD:arna i de stora företagen, om hur de ska hantera media exempelvis. Ja, så har vi ju den uppköpte fd statsministern.

Peter Rost räknar så upp några av de knep läkemedelsföretagen använder sig av för att föra ut information om sina produkter utan att folk förstår vad det handlar om, nämligen företagens vilja att tjäna mer pengar.

1: Den vanligaste och enklaste metoden, skriver han, är att skicka ut ett pressmeddelande till tidningarna.

De flesta av oss har väl läst sådana artiklar som dessa meddelanden resulterar i, om hur vi måste se upp så att vi inte drabbas av den ena eller den andra sjukdomen eller åkomman, men hur det tack och lov finns botemedel eller förebyggande mediciner av något slag.

2: De gör videoinspelningar som ser ut som en nyhet, och skickar dessa till TV-stationerna, som blir glada för att få gratismaterial och som tittare inte ska genomskåda som de reklamfilmer de i själva verket är.

3: Man låter någon annan föra fram budskapet exempelvis genom att sponsra patientorganisationer. Dessa betalar igen genom att fungera som företagens megafoner.

Hur många vet exempelvis att föreningen för föräldrar med ADHD/DAMP är sponsrad av företaget som tillverkar de mediciner som man ger barn som klassats som ADHD/DAMP-fall? Det skymtade fram i en bisats någonstans när professor Gillbergs ADHD/DAMP-forskning var på tapeten.

I USA, menar Peter Rost, hjälper det inte att en patientförening avstår från stöd från läkemedelsföretagen för att stå fria. I det fallet startar företagen bara en ny patienförening som tar emot pengar – och se, där har de sina villiga PR-patienter.

4: Vidare kan man låta en PR-konsult skriva ihop en medicinsk uppsats, som är positiv till ett visst läkemedel och betala någon känd forskare eller professor för att skriva under artikeln, som sedan sänds till någon medicinsk tidskrift.

Vi får också veta att läkemedelsföretagen i USA har 1274 lobbyister, mer än två för varje kongressledamot, som arbetar för att garantera företagen för dem förmånlig lagstiftning. Så betalar företagen förstås stora summor till de politiska partierna.

Peter Rost skriver avslutningsvis att:

Konsumenten är i praktiken helt manipulerad av det som pågår i det fördolda.Läkemedelsindustrin skiljer sig inte från andra företag. De agerar för att gynna sina egna intressen och stödjer de lagar som är fördelaktiga för dem.
………….
Manipulationer genomsyrar hela samhällskroppen. Forskare vid det ryktbara National Institutes of Health (NHI) tar emot pengar från läkemedelsbolagen. FDA, det amerikanska läkemedelsverket, finansieras till stor del av läkemedelsindustrin. Läkemedelsbolagen sponsrar tal av medicinska opinionsbildare och skickar dem på riksomfattande turnéer. Man ger forskningsanslag till vissa forskare och bidrar till finansieringen av universiteten. Vi ska inte inbilla oss att detta handlar om välgörenhet.

Ska vi gissa att nedläggningen av Kilen (den organisation som hjälpt läkemedelsberoende patienter), som alliansen drog in alla medel till nästan omedelbart efter att den tillträtt, har något att göra med pengar till politiker? Jag vet inte, men nog förefaller denna förmodan plausibel, i synnerhet som moderaterna inte vill ha lagar som tvingar partierna att redovisa varifrån de får sina pengar.

Även vårt svenska Läkemedelsverk, som fyller samma funktion i Sverige som FDA i USA, och som enligt regeringen skulle ta över Kilens uppgift, finansieras i hög utsträckning av läkemedelsföretagen, alltså av dem de ska granska och av dem, vars offer Kilen har stött och hjälpt. Nog verkar det som om någon inte vill att läkemedelsberoende människor ska få hjälp att bli av med sitt beroende.

Slutligen har vi psykiatrikern Anders Milton, som utredde psykiatrin i Sverige och som omedelbart efter att han lämnat in sin rapport tillträdde ett toppjobb hos Pfizer, en av jättarna inom läkemedelsindustrin, och just det företag som Peter Rost berättar om alltså, och som han blev anställd hos efter att företaget hade köpt upp Pharmacia.

Vi har också Landstingsdirektör Lars Andåker, som är en medlem i Pfizers nybildade Samhällsråd, bildat för att bl.a. diskutera hur man ska agera när Apoteket blir privatiserat. Samtliga i gruppen får 10 000 kr/möte. Detta råd består av:

Anders Milton, ordförande (prykiatriutredare)
Anitra Steen, (VD Systembolaget)
Sven- Erik Söder (infrmationsdirektör Pfizer)
Alexandra Charles (ordförande i 1,6 miljoners klubben)
Mariann Nievert (Styrelseordförande i Karolinska universitetssjukhuset)
Torbjörn Larsson (VD Ersta Diakonisjukhus)
Bengt Holgersson (Fd styrelseordförande Landstingsförbundet)
Lars Andåker (Landstingsdirektör)

Om detta råd läser vi så:


Rådet träffas 4 gånger under 2007.
– Rådet ska tillföra perspektiv på samhällsfrågor som är relevanta för 
Pfizers verksamhet, berättar Sven-Erik Söder, informationsdirektör på Pfizer.

På Läkemedelsindustriföreningens (LIF) sida kan vi läsa, apropå att Pfizer deltog i Almedalsveckan för tredje året, att:

– Pfizer vill vara en aktiv part i diskussionerna om den framtida hälso- och sjukvården i Sverige, säger Sven-Eric Söder, informationsdirektör på Pfizer. Vi har stor kompetens och erfarenhet när det gäller hur läkemedel fungerar och bör användas. Att delta under Almedalsveckan är ett viktigt led i vår strävan att i en dialog med sjukvårdens aktörer bidra till att våra läkemedel används på bästa sätt för både patienterna och samhället i övrigt.

Medverkandelistan är inte heller ointressant:

Marie Wedin, Läkarförbundet
Margareta Nilsson, Diabetesförbundet
Björn Beermann, Läkemedelsverket
Johan Pehrson (fp), socialutskottet
Niklas Prager, VD Pfizer
Samtalsledare: Anders Milton

Snygg soppa. Myndighetspersoner, som är satta att skydda oss och tillvarata våra intressen, och som betalas av oss skattebetalare, samarbetar intimt med och låter sig betalas av Pfizer, ett läkemedelsbolag som inte skyr några medel, ja som går över lik i sin profitjakt.

Jag återkommer säkert med mer ur boken framöver. Då ska jag berätta om hur Pfizer inte alls hade patienternas bästa för ögonen utan hur man försökte hindra Peter Rost att ingripa mot olaglig ”off-label-förskrivning”, alltså användandet av medicinerna även för sådant de varken är utprovade eller godkända för.

Me ändå, Läs Peter Rosts bok!

Länkar:
Helena Stålnert och SAAB, SvD
Anders Milton befäste problemen inom psykiatrin och fick toppjobb hos läkemedelsbolgaget, Whiplashgruppen
Lars Andåker medlem i Pfizers Samhällsråd, Landstinget Sörmland
NRX, om läkemedelsföretagens böter, för illegal marknadsföring mm
TV-stjärnor – till salu, AB 30/9 07

Under kategorin Vård/omsorg till höger hittar man tidigare inlägg på Motvallsbloggen om området. Bl.a. detta inlägg: Om Kilens nerläggning, Motvallsbloggen 28/12 2006

Tillägg 29/9 kl. 16.40:
Britt, som kommenterat nedan (nr 4) informerar om en konsumenthearing 24/10 kl. 13.00, dit Peter Rost ska komma. Information om hearingen kan man hitta här. Bodde jag i Stockholm skulle jag definitivt inte missa denna hearing.