Läser i Aftonbladet om ännu en undersökning som pekar på att mobiltelefoner kan ge hjärntumörer, och att framför allt barn och unga människor utsätts för ökade risker. Med en timmes prat om dagen ökar risken med 50% har forskarna visat.

Lennart Hardell på universitetsjukhuset i Örebro är en av två svenskar som står bakom den. Han har tillsammans med Kjell Hansson Mild, forskare på Arbetslivsinstitutet i Umeå, gått igenom 2 200 fall.

Tänk så slumpen kan slå, både Arbetslivsinstitutet och Kilen, organisationer som båda säger för stora mäktiga företag obehagliga saker, lades ner ganska omgående efter att den nya regeringen tillträtt. Kilen lät de läkemedelsskadade komma till tals genom att man samlade in vanliga människors rapporter om ex. biverkningar, och stöttade dem som försöker sluta äta preparat som de blivit beroende av och Arbetslivsinstitutet säger här och bl.a. något som stora telefonjättar inte uppskattar.

Det förefaller, ja jag säger ju inte att det faktiskt är så, bara att det verkar som om besluten om dessa nerläggningar var tagna redan före valet. Det kan knappast ha varit av omtanke om väljare och medborgare i landet, som regeringen Reindfeldt skyndade åstad vad gällde dessa nerläggningar. Undrar vilka regeringens omtanke rörde, om det alls fanns en tanke bakom åtgärderna förstås och det måste vi ju tro. Vi kan ju inte tro att vi har en regering som alls inte tänker.

Länkar:
Stor studie: Mobilen ger hjärntumör, AB
Staten drar in bidragen till Kilen – en tragedi, Motvallsbloggen 28/12 06