De flesta av de s.k. färgade revolutioner vi har sett de senaste åren har varit understödda och bekostade av The National Endowment for Democracy (NED). NED är en organisation i USA som startades 1983 och som finansieras av Kongressen och av privata donatorer. Så här presenterar man sig på sin hemsida:

The National Endowment for Democracy (NED) is a private, nonprofit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. Each year, with funding from the US Congress, NED supports more than 1,000 projects of non-governmental groups abroad who are working for democratic goals in more than 90 countries.(1)
(min översättning: The National Endowment for Democracy (NED) är en privat, icke vinstdrivande organisation vars syfte är att förstärka/stötta demokratiska institutioner runtom i världen. Varje år, med bidrag från USA:s kongress, stödjer NED mer än 1.000 projekt i icke-regeringsstödda grupper (min anm: NGO:s = Non Government organisations) utomlands, i mer än 90 länder,  som arbetar för demokrati.

Den som vill donera pengar till NED:s verksamhet kan läsa följande på NED:s hemsida:

Donate
When you contribute to the National Endowment for Democracy, you are helping to strengthen and advance the efforts of grass-roots democrats who are working in every corner of the world to build democratic institutions and protect basic rights and freedoms.
The National Endowment for Democracy is a private 501(c)(3) not for profit organization and your donations are tax-deductible. (2)
(min översättning: Donera
När du skänker ditt bidrag till National Endowment for Democracy, hjälper du till att stärka de ansträngningar som grässrotsdemokrater som arbetar i varje hörn av världen för att bygga demokratiska institutioner och skydda grundläggande rättigheter och friheter .
The National Endowment for Democracy  är en a privat (501(c)(3)??) icke vinstdrivande organisation och dina donationer är avdragsgilla.)

Som av en slump kan man numer dra av pengar som man skänker till välgörenhet även i Sverige.(3) Allt gott kommer från USA som vi ju vet, nu när även alltfler svenskar börjar bli fattiga och några få av oss blivit rika som troll och förresten understödjer även Sverige grupper i Ryssland som ska hjälpa till att utveckla demokratin där – och fri-och rättigheterna (4) (i huvudsak de västliga storföretagens frihet och rättigheter att köpa upp och exploatera alla naturtillgångar i Ryssland, men det säger man förstås inte).

Bara i Ryssland stödjer NED 52 organisationer med pengar, organisationer som är aktivist-och propagandainriktade och som ofta kallas NGO:er (= non governmental organisations – för att vilseleda får vi anta eftersom NED är kopplat till State departement/USA:s utrikesdepartement). Den grupp som vi hörde talas om för lite sen, Golos (5), och som började hävda valfusk i Ryssland, betalas av NED. Golos fick 65.000 dollar från NED förra året och det skulle förvåna mig om det inte är fler amerikanska organisationer som kanaliserar pengar dit. (6) I USA anses det nämligen inte alls inopportunt att USA för propaganda och ingriper i andra länders inre angelägenheter och affärer och att initiera oppositionella demonstrationer där i akt och mening att skapa kaos för att kunna påverka politiken i dessa andra stater.

Men den ryska TV-stationen RT, som ofta ger ”den andra sidans” information på engelska, den information Västvärldens megamedia inte serverar oss, tycks inte falla amerikanska media på läppen. I somras förklarade dessa uppenbarligen krig mot RT, på samma sätt som USA krigade, och rent bokstavligt dessutom, mot Al Jazeera, på den tiden denna kanal gav annan information än den som föll Västvärldens ledare på läppen, alltså innan Al Jazeera lade om policy och började att propagera och ljuga för samma intressen som USA/Nato.

Här  RT:s syn på den amerikanska kritiken mot kanalen:

War on RT? (25/5 2012)

Jag säger inte att RT alltid är mer objektiva än andra media, men kanalen ger en annan bild och det skadar aldrig att ta del av andra synpunkter än den vi får med vår västliga mediapropaganda, som ofta bara rapar vad våra makthavare vill att de ska rapa. Dessutom tycker jag att man kan kräva lite logik och konsekvens. Säger man i EU och i USA att man vill ha och försvarar yttrandefrihet i hela världen, ja då ska man inte gnälla på somligas yttranden. Säger man att mångfald är bra, då ska man inte verka för att inskränka mångfalden. Då ska man gå i svaromål – i sak i den offentliga, demokratiska diskussionen.

Slutligen: Det där med demokrati verkar väldigt knepigt. Nu rapporteras det att ingen som haft kontakter med Ghadafi får ställa upp i det val som annonseras i Libyen till juni.(7) Så var det alltså med det libyska folkets rätt att själva bestämma sin framtid. När Ghadafi i somras erbjöd sig att anordna val i Libyen med internationella valobservatörer, då vägrade USA/Nato att tala med honom. Då fördrog man att bomba och bomba mer i Libyen. Alltså, libyerna får bestämma vilken framtid de vill, men bara den framtid i Libyen som USA/Nato vill se. (8)

/Kerstin

Länkar/källor
1) The National Endowment for Democracy (NED), hemsida
2) The National Endowment for Democracy, donate
- Regime Change in the Russian Federation? Why Washington Wants ‘Finito’ with Vladimir Putin, F. William Engdahl, Global Research 10/1 2012
3) God Jul och Gott Nytt År med Välgörenhet istället för Välfärd, Ett Hjärta Rött
4) Rysk tv attackerar Sveriges ambassad, SR
5) 12 20113) 3) Länkar till artiklar om Golos på SVT
6) The National Endowment for Democracy (NED), Russia
7) Kadaffi-anhängare stängs ute i val, Rapport Svt 2/1 2012
8.) Gadaffi föreslår val i Libyen, SvD 26/6 2011

Läs gärna vad engelska Wikipedia har att säga om NED.