Läser just i Läkemedelsvärlden, apropå att Läkemedelskongressen dragit igång i Stockholm, att professor Stefan Rössner, specialist på viktproblem, bl.a. varnar för slarvig och onödig förskrivning av antipsykotiska läkemedel eftersom dessa kan förorsaka allvarlig viktökning. Därför menar han att sådana medel, som Zyprexa ex., inte ska skrivas ut utan att de verkligen behövs, vilket görs idag i allför många fall. Så här säger han enligt skriver Läkemedelsvärlden:

Givetvis ska patienter som verkligen lider av schizofreni få dessa läkemedel, men problemet är att preparaten ibland förskrivs utanför indikation och alldeles för lättvindigt. I Uppdrag Granskning framgick att Zyprexa (ett av de psykofarmaka som orsakar mest viktuppgång) försäljs för omkring 250 miljoner kronor varje år i Sverige. Detta fast läkemedlet enbart är godkänt för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom.

30 kilos viktuppgång, som somliga tycks råka ut för när de äter Zyprexa, borde vara den enklaste biverkningen i världen att konstatera, påpekas i artikeln, i synnerhet som denna biverkan inte är okänd. Vidare påpekas att viktuppgång kan bädda för allvarliga följdsjukdomar som diabetes ex.

Länk:
Läkemedel kan orsaka ”livsstilssjukdomar”, Läkemedelsvärlden
”Lilly döljer negativ information om Zyprexa”
Curt Furberg, ICSPP

Så lurar läkemedelsjättar oss på miljarder, Politisk hemsida 15/12 2003