Jag trodde det var på skoj, men uppenbarligen var det mycket allvarligt menat, och därmed ännu ett uttryck för alliansregeringens kunskapsförakt och ett exempel på dess totala brist på känsla för vad som är absurt.

Regeringen tänker nämligen göra allvar, läser jag i DN, av Sven Otto Littorins förslag att företag med god arbetsmiljö får/kan använda en smiley för att visa att man har sådan.

Vi har fått en regering som inte vuxit ur barnkammaren och som tror att inte heller resten av befolkningen har gjort det. Först ska årets arbetare få äta en lunch med Littorin (!), sedan har Arbetlivsinstitutet lagts ner och man har skurit ner på Arbetsmiljöverket. Detta ska nu ersättas av en smiley. Ingen intelligent människa kan hysa något förtroende för en regering som agerar på det sättet.

Vad värre är, vi har en regering som inte ens verkar fatta vad konkurrens är och hur sådan fungerar. DN refererar statssekreteraren Jöran Hägglund sålunda:

Det företag som vill kunna pryda sig med en smiley måste uppfylla vissa kriterier.
– Det kan tyckas vara en enkel och simpel åtgärd, men vi tror på konkurrens även när det gäller arbetsmiljön. Det ska inte bara bli fler jobb, de ska vara goda och utvecklande också, sade Jöran Hägglund.

Nu är det ju så att konkurrens av det slaget fungerar endast om det finns överskott på jobb och de arbetssökande eller anställda kan välja och vraka mellan de goda och de onda jobben. Vi som varit med några år vet exempelvis att på den tiden företagen skrek efter arbetskraft var de ganska måna om sina anställda – jämförelsevis, något allt färre av dem verkar vara numer. Vad unga människor berättar för mig om vad de råkar ut för på sina arbetsplatser idag hörde jag aldrig talas om för 25-35 år sedan, än mindre råkade jag själv ut för något liknande.

Dessutom är regeringen synnerligen inkonsekvent, eftersom den i andra änden säger att här ska folk piskas att arbeta, tvingas med hot om svält om de vägrar, att slita hur mycket som helst på hur dåliga villkor som helst och i företag med hur usel arbetsmiljö som helst. Ovanpå detta ska man öka konkurrensen om jobben genom att öka arbetskraftsinvandringen. Här handlar det inte om att företagen ska konkurrera om de anställdas gunst inte!

Betecknande dessutom att alliansen vill klistra på de ”goda företagen” ny demokratis gamla partisymbol.

Länk:
Gula gubbar för bättre arbetsmiljö, DN