Rekommenderar besökare att titta in på Albas temanummer om Demokrati (klicka på logon överst till vänster). Där finns ett antal intressanta artiklar om ämnet. Även denna bloggs skribent har bidragit med en artikel om ”Konsten att sätta demokratin ur spel”.

Jag glömde dock att nämna några av de tekniker politiker använder för att minimera det demokratiska inflytandet, dels att man genom privatiseringarna och bolagiseringarna av våra gemensamt ägda företag/verk, undandrar dessa den demokratiska kontrollen, dels att man idag, i kommunerna, ofta fattar beslut utan att protokollföra, vilket minskar insynen. Båda dessa företeelser minskar medborgarnas möjlighet att påverka och också ofta att i valen utvärdera de åtgärder som beslutats.

Sen har vi det viktigaste av alla de demokratibegränsande besluten, beslutet att undandra Riksbanken politisk kontroll. Bekvämt för politikerna som därefter kunnat avsvära sig mycket av ansvaret för den ekonomiska politiken genom att hänvisa till den oberoende riksbanken – som om denna numer självständiga institution vore en av Gud Fader själv instiftad inrättning över vilken ingen mänsklig makt kan råda. Den är dock beslutad av riksdagen – för att passa EU och tyska politikers skräck för inflation, och dess självständighet beslutades om under tystnad.

Från Björnbrum, som ofta skriver intressanta och underfundiga inlägg om ekonomi, fick jag tipset om denna illustrativa film om EU:s ekonomiska kris, och hur man försöker lösa den dels genom att göra EU ännu mindre demokratiskt, dels genom att utarma det ena landet efter det andra i EU:

Punk Economics: Lesson 1 (utlagd 30/1 2012)

/Kerstin