Kan inte låta bli att fundera vidare på Mona Sahlins och socialdemokraternas strategi för att vinna tillbaka väljare vid nästa val. Den förefaller mig så bakvänd den bara kan vara nämligen, även om den kallas triangulering och är uttänkt av amerikanska spin doctors.

Här förlorar socialdemokraterna valet efter den fulaste massmediaförföljelse jag sett under hela mitt liv. Under ett helt års tid drar massmedia fram all smuts man kan om socialdemokrater och målsättningen i våra massmedia är helt klar: Det är alltid bra med växling vid makten då och då. Intrycket man fick som massmediakonsument var att hela journalistkåren ansåg att det var dags att byta regering bara för att det var dags att byta regering, om inte annat så för att näpsa Göran Persson och socialdemokraterna.

Sakfrågorna skrevs det egentligen väldigt lite om före valet och ingen enda tidning brydde sig om att verkligen klargöra vad alliansens utlovade politik handlade om, eller hur den skulle komma att slå, trots att det inte var så svårt att förutse den saken. Ingen utredde vad som dolde sig bakom den vackra retoriken, framför allt moderaternas, det nya arbetarpartiet. Endera hade journalistkåren gått på bluffen eller så ville man inte informera väljarna om vad det handlade om. Troligen var det en kombination av bådadera.

Så förlorar socialdemokraterna valet och vi får en borgerlig regering igen efter 12 år av socialdemokratiskt styre av landet.

Under den borgerliga regeringens första regeringsår rasar stödet för denna regering i opinionsmätningarna. Det vill säga, när det börjar stå klart för väljarna vad borgarna hade för avsikt att göra, och när de nu gör det, då blir regeringen mäkta impopulär. Vänsterblocket går därmed framåt i opinionsmätningarna och så snabbt att vi tidigare aldrig sett något liknande så kort tid efter ett val. Socialdemokraterna vinner alltså tillbaka massor av väljare/sympatisörer på de borgerligas politik och utan att de själva behöver lägga två strån i kors. Av detta borde man kunna dra slutsatsen att väljarna, när de ser vad de valde, istället hade föredragit den socialdemokratiska politik som de nu ångrar att de röstade bort.

Men vad drar så Mona Sahlin för slutsats av detta? Jo, att det nu gäller för socialdemokraterna att bli mer lika de borgerliga (som nu i skolfrågan) för att ta tillbaka väljare från de borgerliga i nästa val, alltså att ta efter just den politik som de borgerliga rasar i opinionsmätningarna på grund av. Detta finner jag vara så ologiskt att jag häpnar.

Det finns bara ett sätt för mig att förstå det här, nämligen att nu försöker socialdemokraterna genomföra den strategi de tänkte ut månaden efter valet. Att denna redan visat sig totalt felaktig och överspelad, alltså grunda sig en felaktig analys, inser man inte. Tala om att var ur led med tiden!

Alltså: Vad tänker det socialdemokratiska ledarskiktet med? Jag förstår det inte alls, fast jag förutsåg just den reaktionen från socialdemokraternas sida. Har liksom sett den förut. Obegriplig är den likafullt, och har alltid varit. Socialdemokraterna har inte kommit tillbaka till regeringssitsen ganska snabbt efter varje borgerlig sejour i regeringspositionen, för att väljarna velat ha mer av borgerlig politik. Varför har socialdemokraterna aldrig fattat den saken? Vid valet 1991 var det ny demokrati som vann på denna strategi och som möjliggjorde en borgerlig regering. Vid nästa val blir det sd som tjänar på denna socialdemokratiska strategi och som i värsta fall kan hjälpa alliansen att sitta kvar ytterligare fyra år.

Länkar:
”Betyg från sexan” Sahlin och s är beredda göra upp med regeringen, AB
Sahlin fick klartecken, DN
Låt idag bli en engångsföreteelse! Bloggen Social Democracy
Surrealism, Bloggen Social Democracy
Ett politiskt parti – inte en reklambyrå, Bloggen Social Democracy
Åtta år med Reinfeldt och en fasansfull framtid, Motvallsbloggen 20/8 2006