Via Milton Frihetssons blogg har jag hittat bloggen Kurranz. Med utgångspunkt i denne bloggares första inlägg (som jag länkar till här), utspann sig en diskussionen mellan maken och mig om huruvida Kurranz blogg var en ren parodi på dagens nyliberaler eller om den var allvarligt menad. Maken var tvärsäker: den är en parodi. Jag som har läst vad Bo Södersten sagt om Pinochet och vet att det som Kurranz skriver stämmer med verkligheten i det fallet, kände mig mer osäker. Det är uppenbart, av kommentarerna att döma, att fler reagerat med tveksamhet och att människor bedömt bloggarens intentioner helt olika, i varje fall i de inlägg jag har läst.

Är bloggen en ren parodi så visar bloggaren, på ett utmärkt bra sätt, att det inte är så lätt att göra parodi på folk som i sig själva är rena parodier. För att inte tala om vad det säger om den absurda tid vi lever i.

Läs lite på bloggen och döm själv. Den är riktigt rolig, vare sig den är parodi eller seriöst menad.