Våra styrande måste bedriva intensiv propaganda för att få oss att acceptera och i värsta fall att gå i krig. De har två alternativ i det fallet:

1: att övertyga oss om att en annan stat, ett annat folk hotar oss allvarligt

2: att tala om för oss att vi måste ingripa för att rädda andra utsatta eller hotade människor eller folk

Detta säger något om hurdana vi människor är – av naturen.

För det första är majoriteten av oss beredda att försvara oss om vi känner oss hotade, i synnerhet om det gäller livet, eller om vi tror att så är fallet.

För det andra är vi i grunden vänliga själar som inte vill att andra ska lida eller fara illa, så om vi får veta att några lider allvarligt är vi beredda att ställa upp för dem eller att försöka rädda dem. Kort sagt, näst efter vår överlevnadsdrift är majoriteten av oss framför allt medkännande och sociala varelser som vill hjälpa sina medmänniskor.

Vem kan tänka sig en propaganda som säger oss att ”Nu ska vi ut och kriga och ägna oss åt härligt mördande och torterande”. Det skulle inte fungera mer än för att få med några få biologiska avvikare bland oss. De allra flesta skulle protestera mot en sådan uppmaning.

Frågan är då om våra styrande, de inom den finansiella och politiska eliten, är otypiska människor, en slags biologiska avarter, eftersom de inte tycks bry sig om andra människors lidande, mer än som propagandamat till oss andra och för deras egna egoistiska syften. De vet dock precis hurdana vi andra är och hur de ska bära sig åt för att leda oss dit de vill, i sina egna egoistiska syften. Detta är just de personlighetsdrag som är utmärkande för psykopater. Eftersom de här människorna har den totala makten över media kan de få oss att tro nästan vad som helst, som ligger i deras intressen att vi ska tro.

Att de lyckas lura oss med propaganda beror också på att vi är sociala varelser, att vi vill eller har en tendens att tycka och tro som alla andra, eller som vi tror att alla andra tycker, vi vill vara en del av gruppen.

Att propaganda kan få oss att stödja krig mot andra nationer, säger dessutom en del om hur dåligt vårt skolsystem fungerar. Kritiskt tänkande, som ansågs viktigt att utveckla hos skolelever för 40 år sedan, under den mer vänsterinriktade perioden då samverkan och tilltron till människorna var högsta intellektuella mode, står inte högt i kurs idag. Tvärtom är det förvirringens och rädslans evangelium som predikas för oss idag: Du ska inte tro att du någonsin kan förstå vad som händer i världen och försöker du kommer du inte att lyckas eftersom det inte finns någon sanning eftersom världen är obegränsat komplicerad och var och en lever i sin egen verklighet. Du är ensam och kan inte göra annat än försöka klara dig så gott du kan i en i grunden fientlig omgivning där alla människor agerar egoistiskt.

Det här fungerar en bra bit men bara till en viss gräns. Det går nämligen inte att totalt utrota eller ta ifrån oss, majoriteten, vår grundläggande och sociala mänsklighet. Gjorde det det skulle eliterna inte behöva ta till den typ av propaganda som vi utsätts för för att få oss att hurra när Västvärlden släpper bomber över oskyldiga människor, eller att ropa på sådana åtgärder.

Inte nog med det, PTSD (posttraumatisk stress), som många soldater drabbas av och många kommer att lida av under resten av sina liv, är en mental skada som beror på att de tvingats, direkt eller indirekt, att agera omänskligt, tvärtemot deras natur, och att de inte klarar av att leva med vad de gjort under de krig de deltagit i.

/Kerstin

PS: Missa inte att titta på John Pilgers långfilm nedan.

Länkar:
- Flera brott mot FN-stadgan i Libyen, Rolf Andersson och Lars-Gunnar Liljestrand, Newmill3/9 2011
- Världens äldsta propagandatrick, Pierre Gilly 17/3 2012